Autentificare

Autentificare

Convocare sedinta ordinare a Consiliului Local Brezoi 27 Februarie 2020

În conformitate cu prevederile art.133, art.134, si art.135 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de joi 27 februarie 2020, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna Februarie.

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.