Autentificare

Autentificare

Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local Brezoi, joi, 26 martie 2020, ora 15,00

În conformitate cu prevederile art.133,art.134, si art.135. din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de joi 26 martie, 2020, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna martie, 2020.

 

1. Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Brezoi din data de 26 martie, 2020;

2. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 27 februarie, 2020.

3. Proiect de hotarare privind "Alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni" ;
Initiator: primarul orasului Brezoi.
Avizare: comisiile de specialitate nr. 3, 4, respectiv:
3. Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor si libertatiilor cetateniilor.
4. Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement.

4. Informare privind Decizia nr.41/6/2016 din 28.02.2020, privind prorogarea unor termene de conformare pentru masuri stabilite prin decizia 41/2016.

5. Proiect de hotarare privind "Aprobarea modificarii structurii Spitalului Orasenesc Brezoi"
Initiator: primarul orasului Brezoi.
Avizare: comisiile de specialitate nr. 1, 3, 4.
1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii si comert.
3. Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor si libertatiilor cetateniilor.
4. Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement.

6. Proiect de hotarare privind " Completarea HCL nr.82 din 29.11.2018, privind infiintarea Serviciului de Iluminat Public".
lnitiator: primarul orasului Brezoi.
Avizare: comisiile de specialitate nr. 1, 3.
1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii si comert.
3. Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor si libertatiilor cetateniilor.

7. Proiect de hotarare privind « Aprobarea utilizarii excedentului din exercitiul bugetar al anului 2019, rezultat din activitati finantate integral din venituri proprii »
Initiator: primarul orasului Brezoi.
Avizare: comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3, 4.
1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii si comert.
2. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura.
3. Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor si libertatiilor cetateniilor.
4. Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive.

8. Proiect de hotarare privind «Modificarea si completarea Anexei nr.1 la HCL nr.86/2018, respectiv a Regulamentului serviciului de salubrizare din orasul Brezoi »
lnitiator: primarul orasului Brezoi.
Avizare: comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3, 4.
1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii si comert.
2. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura.
3. Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor si libertatiilor cetateniilor.
4. Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive.

9. Proiect de hotarare privind «Aprobarea infiintarii activitatii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in cadrul serviciului de Salubrizare din orasul Brezoi »
Initiator: primarul orasului Brezoi.
Avizare: comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3, 4.
1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii si comert.
2. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura.
3. Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor si libertatiilor cetateniilor.
4. Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive.

10. Proiect de hotarare privind «Reorganizarea activitatilor de maturat, spalat, stropire si intretinerea cailor publice si curatare si transport al zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet »
Initiator: primarul orasului Brezoi.
Avizare: comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3, 4.
1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii si comert.
2. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura.
3. Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor si libertatiilor cetateniilor.
4. Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive.

11. Proiect de hotarare privind «Aprobarea reorganizarii Compartimentului de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice »
Initiator: primarul orasului Brezoi.
Avizare: comisiile de specialitate nr. 1 , 2, 3 4.
1. Comisia pentru programme de dezvoltare economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii si comert.
2. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura.
3. Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor si libertatiilor cetateniilor.
4. Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive.

12. Proiect de hotarare privind «Aprobarea Organigramei si Statului de functii ale Serviciului Public de Gospodarie Comunala Brezoi »
Initiator: primarul orasului Brezoi.
Avizare: comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3, 4.
1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii si comert.
2. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura.
3. Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor si libertatiilor cetateniilor.
4. Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive

13. Diverse

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.