Autentificare

Autentificare

Convocare sedinta ordinara a Consiliului Local Brezoi, joi, 23 aprilie 2020, ora 13.00

În conformitate cu prevederile art.133, art.134, si art.135. din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de joi 23 aprilie, 2020, ora 13,00, are loc ( prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta) la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna aprilie,2020, cu urmatoarea ordine de zi:

 

1. Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Brezoi din data de 23 aprilie, 2020;

2. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 26 martie, 2020.

3. Proiect de hotarare privind" " Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE SUPERMARIZET SI CONSTRUCTII CONEXE , amplasat in intravilanul orasului Brezoi, str. Calea Eroilor (fosta str.  Eroilor) , nr. 135".

4. Proiect de hotarare privind "Aprobarea indexarii nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora, a amenzilor, aplicabile in anul 2021"

5. Diverse

COMPLETARE ORDINE DE ZI

Sedinta ordinara din data de 21 aprilie, 2020,

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor din zona de competenta a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Brezoi.

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.