Autentificare

Autentificare

Joi 28 Mai, 2020, ora 15,00, Sedinta ordinara a Consiliului Local Brezoi pe luna mai 2020

În conformitate cu prevederile art.133, art.134, si art.135. din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de joi 28 mai, 2020, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna mai,2020, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Brezoi din data de 29.05.2020;

2. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 23.04.2020;

3. Proiect de hotarare privind " Aprobarea evaluarii prin expertizare tehnicofinanciare a terenurilor intravilane, situate in orasul Brezoi, cu suprafetele de 300 m2 - str. Molidului, nr. 21; 500 m2 - str. Clubului, nr. 8; 331 m2 - str. Carpatina nr. 10; 5 m2 - str. Fabrlcll nr.6;  3 634 m2 - sat Golotreni, str. Drumul Vechi, nr. 7 A, apartinand domeniului privat al orasului;

4. Proiect de hotarare privind" Aprobarea depunerii documentatiei la Ministerul Turismului in vederea initierii unei hotarari a Guvernului pentru atestarea orasului Brezoi ca statiune turistica de interes local;

5. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii inventarului domeniului privat al orasului Brezoi";

6. Proiect de hotarare privind "Aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr. 3 din 03.04.2019, incheiat cu Lupuletu Roxana catre Popescu Driga Mircea Vasile.

7. Proiect de hotarare privind " Aprobarea organigramei Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Brezoi.

8. Proiect de hotarare privind Aprobarea numarului maxim de posturi al aparatului de specialitate al Primarului orasului Brezoi.

9. Proiect de hotarare privind» Aprobarea contului de executie al bugetelor orasului Brezoi pe sectiuni si a situatiilor financiare la data de 31.03.2020.

10. Proiect de hotarare privind » aprobarea rectificarii bugetului general de venituri si cheltuieli pe annul 2020.

11. roiect de hotarare privind » Aprobarea modului de intocmire a Registrului Agricol, la nivelul UAT Orasul Brezoi, in perioada 2020-2024.

12. Proiect de hotarare privind« Aprobarea modificarii HCL nr.24/27.02.2020, privind aprobarea unui contract de asistenta juridica, cu Cabinetul Individual de avocatura "Volonciu si asociatii".

13. Proiect de hotarare privind « Aprobarea ROF al cimitirului, apartinand domeniulu~ public al orasului Brezoi, aferent Parohiei Brezoi III,

14. Diverse.

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.