Autentificare

Autentificare

Joi, 25 iunie 2020, ora 15.00 sedinta ordinara a CL Brezoi pe luna Iunie 2020

În conformitate cu prevederile art. 133, art. 134, si art. 135. din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de joi 25 iunie 2020, ora 15.00, are loc, la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna iunie, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Brezoi din data de 25.06.2020;

2. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 28.05.2020;

3. Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinore din data de 09.06.2020;

4. Proiect de hotarare privind "Alegerea presedintelui de sedinta"

5. Proiect de botarare privind "Aprobarea asocierii orasului Brezoi cu comunele Boisoara, Caineni, Malaia, Perisani, Racovita, Titesti, si Voineasa, in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare  Intercomunitara"Lotru - Tara Lovistei";

6. Proiect de hotarare "Darea in fo losinta gratuita suprafata de 16,73 mp situate in incinta Primariei Brezoi, strada Lotrului, nr.2 catre Asociatia de Dezvoltare lntercomunitara "Lotru-Tara Lovistei";

7. Proiect de hotarare privind " Evaluarea prin expertizarea tehnico-financiara a terenurilor intravilane cu suprafetele de 2000 mp situate in strada Calea Eroilor, nr. 1, 864 mp situate in strada Salciei, nr.4A, 300 mp situate in strada Molidului nr. 19, 300 mp situate in strada Carpenului nr. 3A, apartinand domeniului privat, oras Brezoi";

8. Proiect de hotarare privind "Promovarea proiectului de hotarare a Guvernului privind trecerea cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul Judetean Valcea, in domeniul public al orasului Brezoi si in administrarea Consiliului Local al orasului Brezoi;

9. Proiect de hotarare privind "Completarea inventarului domeniului privat al orasului Brezoi";

10. Proiect de hotarare privind "Aprobarea documentelor necesare demararii procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constand din colectare, trasfer si sortare a deseurilor municipale in judetul Valcea";

11. Diverse.

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.