Miercuri 1 Iulie 2020, ora 15.00 sedinta extraordinara a CL Brezoi pe luna Iulie 2020

Scris de Administrator la și publicat la 30 Iun 2020, 18:12, în categoria: Convocări Ședințe Consiliu Local.

În conformitate cu prevederile art. 133, alin.(2), art. 134, si art. 135 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de miercuri 01 iulie 2020, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta extraordinara pe luna iulie, cu urmatoarea ordine de zi:

 

1) Aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Brezoi din data de 1 iulie 2020;

2) Proiect de hotarare privind" Actualizarea docwnentatiilor si indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitii ''Imbunatatirea infastructurii educationale si reabilitare spatiu urban, Faza SF/DALI" ;
lnitiator: primarul orasului Brezoi.
Avizare: comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3, 4.

3) Proiect de hotarare privind « Actualizarea documentatiilor si a indicatorilor tehnico economice ai proiectului de investitii "Imbunatatirea calitatii vietii in orasul Brezoi prin infiintarea unui centru multifunctional pentru tineret si prin amenajarea spatiilor urbane, faza SF/DALI » ;
Initiator: primarul orasului Brezoi.
Avizare: comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3, 4.

Tipărire

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.