Autentificare

Autentificare

Marti, 09 iunie 2020, ora 15.00 sedinta extraordinara a CL Brezoi

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), art. 134 si art. 135 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul adiministrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de marti 09 iunie 2020, ora 15:00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta extraordinara pe luna iunie, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Brezoi din data de 09 iunie 2020;

2. Proiect de hotarare privind "Modificarea anexei la HCL nr.21 din 27.02.2020 referitoare la -Principalele manifestari cultural - artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în orasul Brezoi, in anul 2020, precum si a cheltuielilor aferente" ;
Initiator: primarul orasului Brezoi.
Avizare: comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3, 4.

3.Proiect de hotarare privind« Aprobarea protocolului de colaborare in vederea organizarii « Live Music Summer Camp Brezoi » ;
Initiator: primarul orasului Brezoi.
Avizare: comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3, 4.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica pentru reprezentarea intereselor Orasului Brezoi si autoritatii executive in dosarulnr. 1325/90/2020.
Initiator: primarul orasului Brezoi.
Avizare: comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3, 4.

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.