Autentificare

Autentificare

Joi 30 iulie 2020, ora 15,00, sedinta ordinara pe luna iulie a Consiliului Local Brezoi

În conformitate cu prevederile art. 133, art. 134, si art.135. din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de joi 30 iulie 2020, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna iulie, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Brezoi din data de 30.07 .2020;

2. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 25.06.2020;

3. Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din data de 01.07 .2020;

4. Proiect de hotarare privind "Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al orasului Brezoi ";

5. Proiect de hotarare privind"Modit1carea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Brezoi si serviciilor publice de interes local";

6. Proiect de hotarare "Atribuirea de denumiri unor strazi din orasul Brezoi, judetul Valcea;

7. Proiect de hotarare privind " Aprobarea modificarii si completarii Nomenclatorului stradal al orasului Brezoi";

8. Proiect de hotarare privind "Aprobarea acordului de colaborare cadru, in vederea gestionarii deseurilor de ambalaje din deseurile municipale colectate in zona orasului Brezoi.

9. Proiect de hotarare privind "Acordarea de facilitate la plata impozitului anual pe cladiri sau a taxei pe cladiri pe anul 2020.

10. Diverse.

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.