Autentificare

Autentificare

Miercuri, 12 august 2020, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta extraordinara pe luna august

În conformitate cu prevederile art.l33, alin.(2), art. 134, si art. 135 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de miercuri 12 august 2020, ora 15:00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta extraordinara pe luna August, cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Brezoi din data de 12.08. 2020;
 2. Proiect de hotarare privind "Îmbunătăţirea calităţii vieţii în oraşul Brezoi, prin înfiinţarea unui centru multifuncţional pentru tinerel şi prin amenajarea spaţiilor urbane", în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 13, Prioritatea de investiţii 9b, Obiectiv spcciJk 13.1, apelul de proiecte nr. POR/2018/13113.1/1/7 REGIUNI sI a cheltuielilor legate de proiect";
  Initiator: primarul orasului Brezoi.
  Avizare: comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3, 4.
 3. Proiect de hotarare privind «Îmbunătăti rea infrastructurii educattionale si i reabilitare spaţiu urban", în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 13, Prioritatea de investiţii 9b, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte nr. POR/20 18/13/13.1/1/7 REGIUNI şi a cheltuielilor legate de proiect» ;
  lnitiator: primarul orasului Brezoi.
  Avizare: comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3, 4.

Tipărire Email