Miercuri, 12 august 2020, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta extraordinara pe luna august

Scris de Administrator la și publicat la 11 Aug 2020, 11:53, în categoria: Convocări Ședințe Consiliu Local.

În conformitate cu prevederile art.l33, alin.(2), art. 134, si art. 135 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de miercuri 12 august 2020, ora 15:00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta extraordinara pe luna August, cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Brezoi din data de 12.08. 2020;
 2. Proiect de hotarare privind "Îmbunătăţirea calităţii vieţii în oraşul Brezoi, prin înfiinţarea unui centru multifuncţional pentru tinerel şi prin amenajarea spaţiilor urbane", în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 13, Prioritatea de investiţii 9b, Obiectiv spcciJk 13.1, apelul de proiecte nr. POR/2018/13113.1/1/7 REGIUNI sI a cheltuielilor legate de proiect";
  Initiator: primarul orasului Brezoi.
  Avizare: comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3, 4.
 3. Proiect de hotarare privind «Îmbunătăti rea infrastructurii educattionale si i reabilitare spaţiu urban", în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 13, Prioritatea de investiţii 9b, Obiectiv specific 13.1, apelul de proiecte nr. POR/20 18/13/13.1/1/7 REGIUNI şi a cheltuielilor legate de proiect» ;
  lnitiator: primarul orasului Brezoi.
  Avizare: comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3, 4.

Tipărire