Autentificare

Autentificare

Joi 27 august 2020, ora 15.00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna August

În conformitate cu prevederile art. 133 , art. 134, si art. 135. din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de joi 27 august 2020, ora 15 ,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna august, cu urmatoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Brezoi din data de 27.08.2020;
  2. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 30.07.2020;
  3. Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din data de 12 .08.2020;
  4. Proiect de hotarare privind "Completarea inventarului domeniului privat al orasului Brezoi" ;
  5. Proiect de hotarare privind" Concesionarea fara licitatie publica catre Burcus Vasile a terenului intravilan, apartinand domeniului privat , in suprafata de 5,00 mp., situat in oras Brezoi, str.Fabricii, nr.6";
  6. Proiect de hotarare "Evaluarea prin expertizare tehnica-financiara a terenului intravilan apartinand domeniului privat cu suprafata de 600mp, situat in sat Pascoaia, str. Luncanilor nr.21";
  7. Proiect de hotarare privind "Aprobarea contului de executie al bugetelor orasului Brezoi pe sectiuni si a situatiilor financiare la data de 30.06 .2020";
  8. Proiect de hotarare privind "Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020";
  9. Proiect de hotarare privind "Aprobarea modificarii anexei la H.C.L. nr.66/30.07.2020 - privitoare la aprobarea Acordului cadru de colaborare, in vederea gestionarii deseurilor de ambalaje selectate din deseurile municipale colectate in orasul Brezoi"
  10. Diverse.

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.