Autentificare

Autentificare

Joi 24 septembrie 2020, ora 15:00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna Septembrie

În conformitate cu prevederile art. 133, art. 134, si art. 135. din O.U.G. nr.57 /2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de joi 24 septembrie 2020, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna septembrie, cu urmatoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Brezoi din data de 24.09.2020;
  2. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din dat:1 de 27.08.2020;
  3. Proiect de hotarare privind "Evaluarea prin experti zarea tehnico-fînanciara a terenului intravilan, cu suprafata de 7,00 mp apartinand domeniului privat situat pe strada Profesor Gheorghe Surdu, bi.M3, oras Brezoi";
  4. Proiect de hotarare privind" Desemnarea reprezentantilor Consiliului local Brezoi in Consiliul de Administratie al Liceului Gheorghe Surdu Brezoi", pentru anul scolar 2020-2021 ";
  5. Proiect de hotarare privind" Aprobarea rectificarii bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2020".

Completare ordine de zi pentru sedinta ordinara din 24 septembrie 2020

  1. Aprobarea protocolului de colaborare in vedere organizarii « Open Air Blues Festival Brezoi 4th Edition 20-25 iulie 2021 » ;
  2. Aprobarea protocolului de colaborare in vedere organizarii « Live Music Summer Camp Brezoi 2021 » ;
  3. Completarea inventarului domeniului privat al orasului Brezoi;
  4. Modificarea denumirii unei structuri din cadrul Directiei de Asistenta Sociala;
  5. Infintarea unitatii de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice.

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.