Autentificare

Autentificare

Miercuri 25 noiembrie 2020, ora 15.00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna noiembrie

În conformitate cu prevederile art. 133 , art.134, si art. 135. din O.U.G nr.57/20 19 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de miercuri 25 noiembrie 2020, ora 1500, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe Juna noiembrie, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Brezoi din data de 24.09.2020;

2. Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din data de 12.11.2020;

3. Proiect de hotarare privind "Organizarea/reorganizarea retelei scolare a unitatii lor de invatamant preuniversitar din raza teritoriala a localitatii pentru anul scolar 2021-2022, in vederea fundamentarii proiectului planului de scolarizare";

4.Proiect de hotarare privind" Desemnarea reprezentantilor Consiliului local Brezoi in Consiliul de Administratie al Liceului Gheorghe Surdu Brezoi pentru anul scolar 2021-2022";

5. Proiect de hotarare privind" Aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2021 ce vor fi efectuate de benefiaciarii de venit minim garantat conform Legii nr.416/200 l cu modificarile si completarile ulterioare"

6. Raport privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav din orasul Brezoi, trim. III anul 2020.

7. Informarea Consiliului Local Brezoi privind Decizia Curtii de Conturi Valcea nr.37 din 13.11.2020;

8. Diverse.

Completare ordine de zi pentru sedinta ordinara din 25 noiembrie 2020

1. Proiect de hotarare privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I."S.A., a amplasamentului din Str. Panduri, nr. 2, Oras Brezoi, Judetul Vâlcea şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii "REABILITARE DISPENSAR, Oras Brezoi, Judeţul Vâlcea".

2. Proiect de hotarare privind «Imbunatatirea infrastructurii TIC a scolilor din orasul Brezoi - Sursa de finantare: Programul operational Competivitate (POC) Axa prioritara 2 - PRIORITATEA DE INVESTITI 2C - Ob.
Specific: O.S 2.4 Actiunea 2.3.3 ».

3. Proiect de hotarare privind «Aprobarea reducerii cu pana la 50% a impozitului anual pe cladiri ».

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.