Autentificare

Autentificare

Joi 25 februarie, 2021, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna februarie, 2021

În conformitate cu prevederile art.133, art.134, si art.135. din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de joi 25 februarie, 2021, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna februarie, 2021, cu urmatoarea ordine de zi :

 1. Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Brezoi din data de 28 ianuarie 2021;
 2. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 28 ianuarie, 2021;
 3. Prezentarea raportului de activitate de catre domnul Viceprimar al orasului Brezoi.
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului orasului Brezoi pe sectiuni si a situatiilor de finantare, la data de 31.12.2020;
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar la sursa E pc anul 2020 a sectiunii de dezvoltare din cxcedentul anilor precedenti al bugetului local;
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea excedentului cumulat al bugetului local pe anul 2020;
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local Brezoi si aprobarea infiintarii Serviciului Public Local de Transport Brezoi;
 8. Proiect de hotarare privind Desemnarea reprezentantilor autoritatilor publice locale in Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc Brezoi;
 9. Proiect de hotarare privind Aprobarea valorilor lucrarilor de reparatii la acoperisul imobilului inchiriat Ocolului Silvic "Clabucet " si acoperirea acestora cu c/v chiriei.
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea van zarii directe a terenului in suprafata de 300 m.p., apartinand domeniului privat, situat in orasul Brezoi, str.Carpatina, nr.19, catre domnul Nica Ion;
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 300 m.p., apartinand domeniului privat, situat in orasul Brezoi, str.Carpatina, nr.21, catre domnul Nica Nicolae
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 600 m.p., apartinand domeniului privat, situat in orasul Brezoi, str.Calea Eroilor nr.140, catre S.A. T ASHA SRL.
 13. Proiect de hotarare privind evaluarea prin expertizare tehnicafinanciara a terenurilor intravilane situate in orasul Brezoi, cu suprafetele de 300 m.p. str. Carpenului nr.5 si 300 m.p. str. Carol Novak, nr.17;
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 500 m.p., apartinand domeniului privat, situat in orasul Brezoi, str.Ciubului, nr.8, catre domnul Nicolaescu Sergiu Stefan;
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 331 m.p., apartinand domeniului privat, situat in orasul Brezoi, str.Carpatina nr. 10, catre domnul Serban Daniel Vasile;
 16. Proiect de hotarare privind Modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al orasului Brezoi;
 17. Proiect de hotarare privind Insusirea inventarului domeniului public si privat aJ patrimoniului orasului Brezoi;
 18. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de reevaluare a patrimoniului public al orasului Brezoi;
 19. Diverse.

Se propune completarea ordinii de zi cu 3 proiecte de hotari, care au un caracter foarte urgent, justificand pe deplin introducerea lor pe ordinea de zi a sedintei ordinare, pentru care se solicita rapoarte de avizare de la toate cele 4 comisii de specialitate, astfel :

1. Proiectul de hotarare nr.31 privind completarea Registrului local al spatiilor verzi apartinand domeniului public al orasului Brczoi ;

2. Proiectul de hotarare nr.32 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie ( D.A.L.I.) pentru cresterea eflcientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei cladirilor publice cu destinatie unitate de invatamant ;

3. Proiectul de hotarare nr.33 privind aprobarea predarii catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii C.N.l. S.A., a amplasamentului din str. Trandafirilor nr. 23, Oras Brezoi, judetul Valcea.

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.