Autentificare

Autentificare

Miercuri 17 martie 2021, ora 15.00, sedinta extraordinara a CL Brezoi

In conformitate cu prevederiie art. 133,art. 134, si art. 135. din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce Ia cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca in ziua de miercuri 17 martie, 2021 , ora 15,00, are loc Ia sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta extraordinara, cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitii ,Mobilitate urbana durabila in orasul Brezoi ", faza PT

2. Modificarea H.C.L. Nr.l 01/17.12.2020 referitoare Ia - Stabilirea impozitelor si taxelor locale valabile pentru anul fiscal 2021"

3. Aprobarea modificarii Listei bunurilor din domeniul public al Oraului Brezoi, date in folosinta Societafii APA VIL S.A. Valcea, prin Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de aiimentare cu apa si de canalizare nr. 1/18.11.2008, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a reevaluarii unor bunuri"

 

Completarea ordinii de zi a sedintei extraordinare din data de 17 martie, 2021

Se propune completarea ordinii de zi cu un proiect de hotare, care au un caracter foarte urgent, justificand pe deplin introducerea lor pe ordinea de zi a sedintei extraordinare, pentru care se solicita rapoarte de avizare de la toate cele 4 comisii de specialitate, astfel :

1. Proiectul de hotarare nr.37 privind Darea în administrare a serviciului de transport public local de călători, în Oraşul Brezoi către SERVICIUL COMUNITAR DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL BREZOI

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.