Autentificare

Autentificare

Joi 25 martie, 2021, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Orasului Brezoi, sedinta ordinara pe luna aprilie, 2021

În conformitate cu prevederile art.133 alin.(2), art.134 alin.(3), Iit.b, si art.135. din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunostinta locuitorilor orasului Brezoi ca în ziua de joi 08.04.2021, ora 15,00, are loc la sediul Primariei Grasului Brezoi, sedinta extraordinara pe luna aprilie, 2021, cu urmatoarea ordine de zi:

1 .Aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Brezoi din data de 08 aprilie 2021;
2. Proiect de hotarare privind -Aprobarea încheierii unui contract de asistenta juridica, pentru reprezentarea intereselor Grasului Brezoi in cauza de contencios administrativ, in vederea anularii Notei de neconformitate nr. 161339.1/15.02.2021 privind proiectul cu cod SMIS 122064, cu titlul „Mobilitate Urbana Durabila in orasul Brezoi;
3. Proiect de hotarare privind „Constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Ionescu Razvan Sorin si declararea ca vacant a locului de consilier ocupat de acesta ca urrnare a lipsei nemotivate de la mai mult de 3 sedinte ordinare si/sau extraordinare consecutive ale Consiliului Local desfasurate pe durata a 3 luni calendaristice";

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.