Hotărârile Consiliului Local Brezoi

Hotărârile Consiliului Local din anul 2017

Scris de Gina Turcu la și publicat la 11 Iul 2019, 8:21, în categoria: Hotărâri adoptate de consiliul local Brezoi.

Registrul pentru Evidența Hotărârilor Consiliului Local din anul 2017

 
Filtreaza dupa nume:  
Nume Marime Modificat la
HCL 94 din 21 dec 2017 Trecerea din domeniul public in domeniul privat al orasului Brezoi a unei suprafete totale de teren de 8014 mp.pdf 180 KB15/01/2018 18:13:58
HCL 93 din 21 dec 2017 Alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni.pdf 211 KB15/01/2018 18:14:52
HCL 92 din 29 nov 2017 Aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local, pe anul 2018.pdf 399 KB03/01/2018 11:40:28
HCL 91 din 29 nov 2017 Vanzarea directa, ca urmare a exercitarii dreptului de preemtiune, a terenului in suprafata de 480 mp, catre dna Florea Ionela Cosmina.pdf 219 KB03/01/2018 11:40:28
HCL 90 din 29 nov 2017 Organizarea, reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant de stat si particular pentru anul scolar 2018-2019.pdf 234 KB03/01/2018 11:40:28
HCL 89 din 29 nov 2017 Mandatarea reprezentantului orasului Brezoi in Adunarea Generala a ADI APA Valcea.pdf 2.02 MB03/01/2018 11:40:26
HCL 88 din 29 nov 2017 Aprobarea Planului de instiintare, avertizare si alarmare a populatiei pe anul 2018.pdf 516 KB03/01/2018 11:54:31
HCL 87 din 29 nov 2017 Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018.pdf 1.64 MB03/01/2018 11:57:50
HCL 86 din 29 nov 2017 Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017.pdf 217 KB03/01/2018 11:15:34
HCL 85 din 29 nov 2017 Aprobarea contului de executie al bugetelor orasului Brezoi la 30 09 2017.pdf 2.65 MB03/01/2018 11:15:32
HCL 84 din 26 oct 2017 Aprobarea demararii procedurilor in vederea cumpararii prin negocire directa, a terenului in suprafata de 180 mp.pdf 499 KB18/12/2017 17:22:01
HCL 83 din 26 oct 2017 Aprobarea tarifului de salubrizare de 8,60 lei lunar pentru persoana fizica si 78,16 lei mc persoana juridica.pdf 96.3 KB18/12/2017 17:21:54
HCL 82 din 26 oct 2017 Desemnarea reprezentantilor autoritatiilor publice locale in Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc Brezoi.pdf 94.3 KB18/12/2017 17:21:50
HCL 81 din 26 oct 2017 Darea in folosinta gratuita catre APIA Centrul Local Brezoi a intregului spatiu.pdf 160 KB18/12/2017 17:21:46
HCL 80 din 26 oct 2017 Darea in folosinta gratuita catre APIA Centrul Local Brezoi a intregului spatiu.pdf 160 KB18/12/2017 17:21:35
HCL 79 din 26 oct 2017 Aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul Reabilitare si dotare Scoala Valea lui Stan.pdf 357 KB18/12/2017 17:21:24
HCL 78 din 26 oct 2017 Aprobarea studiului de fazabilitate, a indicatorilor economici si a devizului general pentru obictivului Infiintare gradinita.pdf 1.71 MB18/12/2017 17:21:14
HCL 77 din 26 oct 2017 Aprobarea Nomenclatorului Stradal al UAT Brezoi.pdf 1.42 MB18/12/2017 17:23:16
HCL 76 din 26 oct. 2017 Dezlipirea terenului in suprafata de 1080 mp apartinand domeniului public...pdf 632 KB18/12/2017 17:22:42
HCL 75 din 19 oct 2017 Predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene prin CNI.pdf 309 KB17/11/2017 12:27:44
HCL 74 din 28 09 2017 Aprobarea încheierii unui contrat de asistenta juridica pentru reprezentarea intereselor orasului Brezoi in cauza de contencios.pdf 734 KB21/10/2017 15:30:48
HCL 73 din 28 09 2017 Aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr.66 din 2006.pdf 399 KB21/10/2017 15:30:48
HCL 72 din 28 09 2017 Aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Brezoi.pdf 402 KB21/10/2017 15:30:48
HCL 71 din 28 09 2017 Aprobarea Planului de ocupare al functiilor publice.pdf 318 KB21/10/2017 15:30:48
HCL 70 din 28 08 2017 Aprobarea aplicarii orasului Brezoi la Programul SEAF.pdf 446 KB21/10/2017 15:30:46
HCL 69 din 28 09 2017 Aprobarea aplicarii orasului Brezoi la Programul elvetian SEAF.pdf 465 KB21/10/2017 15:30:46
HCL 68 din 28 09 2017 Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017.pdf 232 KB21/10/2017 15:30:46
HCL 67 din 28 09 2017 Modificarea HCL 34 din 25 08 2017.pdf 251 KB21/10/2017 15:30:46
HCL 66 din 28 09 2017 Stabilirea masurilor necesare conectarii registrului agricol local în format electronic la RAN.pdf 693 KB21/10/2017 15:30:46
HCL 65 din 28 09 2017 Desemnarea reprezentantilor CL Brezoi in Consiliul de Administratie al Liceului Gheorghe Surdu Brezoi.pdf 195 KB21/10/2017 15:30:46
HCL 64 din 28 09 2017 Alegerea Presedintelui de Sedinta.pdf 178 KB21/10/2017 15:30:46
HCL 63 diin 31 08 2017 Aprobarea contului de executie al bugetelor orasului Brezoi.pdf 262 KB26/09/2017 08:50:50
HCL 62 din 31 08 2017 Modificarea art.2 din HCL 27 din 30 03 2017 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere.pdf 227 KB26/09/2017 08:50:44
HCL 61 din 31 08 2017 Rezilierea contractului de comodat nr.31 din 2013 încheiat APIA si Orasul Brezoi.pdf 161 KB26/09/2017 08:50:48
HCL 60 din 31 08 2017 Modificarea HCL 31 din 27 04 2017.pdf 198 KB26/09/2017 08:50:44
HCL 59 din 31 08 2017 Suspendarea, incepand cu data de 01 07 2017 pana la data de 01 01 2019, a aplicarii taxei.pdf 197 KB26/09/2017 08:50:48
HCL 58 din 31 08 2017 Planul de aparare al CL pentru situatii de urgenta al orasului Brezoi.pdf 188 KB26/09/2017 08:50:42
HCL 57 din 31 08 2017 Completarea inventarului domeniului privat al orasului Brezoi.pdf 313 KB26/09/2017 08:50:46
HCL 56 din 31 08 2017 Aprobarea unui schimb de terenuri.pdf 478 KB26/09/2017 08:50:42
HCL 55 din 31 08 2017 Aprobarea evaluarii prin expetizare tehnico-financiara in vederea efectuarii unui schimb de terenuri.pdf 615 KB26/09/2017 08:50:46
HCL 54 din 26 07 2017 Inchirierea prin licitatie publica cu strigare a suprafetei de 58,50 mp.pdf 1 004 KB17/08/2017 09:12:11
HCL 53 din 26 06 2017 Concesionarea fara licitatie publica.pdf 3.19 MB17/08/2017 09:12:08
HCL 52 din 26 07 2017 Modificarea HCL 34 din 25 aug 2016.pdf 228 KB17/08/2017 09:12:05
HCL 51 din 26 07 2017 Aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual.pdf 804 KB17/08/2017 09:12:01
HCL 50 din 26 07 2017 Infiintarea Serviciului de Iluminat din orasul Brezoi.pdf 5.78 MB17/08/2017 09:11:59
HCL 49 din 26 07 2017 Aprobarea aderarii UAT Oras Brezoi la Programul European Energy Award.pdf 204 KB17/08/2017 09:11:43
HCL 48 din 26 07 2017 Rectificarea bugetului local.pdf 965 KB17/08/2017 09:11:34
HCL 47 din 29 06 2017 Aprobarea modificarii organigramei si a Statului de functii.pdf 739 KB18/07/2017 08:07:52
HCL 46 din 29 06 2017 Modificarea art 8 din HCL 86 din 29 10 2015.pdf 185 KB18/07/2017 08:07:52
HCL 45 din 29 06 2017 Principalele manifestari cultural-artistice, sociale si educative.pdf 245 KB18/07/2017 08:07:52
HCL 44 din 29 06 2017 Alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni.pdf 323 KB18/07/2017 08:07:52
HCL 43 din 25 05 2017 Aprobarea contului de executie al bugetelor orasului Brezoi, pe sectiuni si a situatiilor financiare la data de 31 03 2017.pdf 287 KB19/06/2017 08:35:52
HCL 42 din 25 05 2017 Aprobarea concesionarii fara licitatie publica catre Plesanu Ion, a terenului in suprafata de 10 mp.pdf 1.06 MB19/06/2017 08:35:52
HCL 41 din 25 05 2017 Planul de aparare in caz de cutremur sau alunecari de teren.pdf 6.85 MB19/06/2017 08:35:52
HCL 40 din 25 05 2017 Planul de interventie in caz de incediu la cladirea sediului Primariei oras Brezoi.pdf 2.80 MB19/06/2017 08:35:52
HCL 39 din 25 05 2017 Aprobarea organigramei, a statului de functii al aparatului de specialitate al Primariei orasului Brezoi.pdf 357 KB05/07/2017 11:49:20
HCL 38 din 25 05 2017 Aprobarea schemei de ajutor minimis pentru aprobarea scutirilor de la plata majorarilor de intarzirere.pdf 1.42 MB19/06/2017 08:35:52
HCL 37 din 25 05 2017 Aprobarea concesionarii fara licitatie publica, catre Straut Ana Florentina.pdf 1.11 MB19/06/2017 08:35:52
HCL 36 din 25 05 2017 Aprobarea concesionarii, fara licitatie publica, catre Murgoci Florin Nicolae.pdf 1.01 MB19/06/2017 08:35:52
HCL 35 din 25 05 2017 Scoaterea la vanzarea prin licitatie publica si stabilirea pretului terenului cu suprafata de 5000 mp.pdf 943 KB19/06/2017 08:35:52
HCL 34 din 25 05 2017 Aprobarea pretului de cumparare a terenului in suprafata de 390 mp.pdf 1.81 MB19/06/2017 08:35:52
HCL 33 din 27 04 2017 Aprobarea evaluarii prin expertizare tehnico-financiara, in vederea vanzarii.pdf 674 KB11/05/2017 11:02:54
HCL 32 din 27 04 2017 Completarea inventarului domeniului privat al orasului Brezoi.pdf 762 KB11/05/2017 11:02:54
HCL 31 din 27 04 2017 Concesionarea prin licitatie publica deschisa a terenului apartinand domeniului privat.pdf 1.82 MB11/05/2017 11:02:54
HCL 30 din 27 04 2017 Aprobarea concesionarii fara licitatie publica catre d-na Budreala Anisoara.pdf 1.18 MB11/05/2017 11:02:52
HCL 29 din 30 03 2017 Planul de evacuare in situatii de urgenta a populatiei si a bunurilor materiale al orasului Brezoi.pdf 6.57 MB18/04/2017 11:19:15
HCL 28 din 30 03 2017 Tarifele serviciului de salubrizare pentru persoanele fizice si juridice incepand cu 1 aprilie 2017.pdf 200 KB18/04/2017 11:19:15
HCL 27 din 30 03 2017 Aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale, restante la 31 12 2016.pdf 608 KB18/04/2017 11:19:15
HCL 26 din 30 03 2017 Aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2017.pdf 1.30 MB18/04/2017 11:19:15
HCL 25 din 30 03 2017 Alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni.pdf 151 KB18/04/2017 11:19:15
HCL 24 din 30 03 2017 Aprobarea constituirii dreptului de uz si a dreptului de servitute.pdf 360 KB18/04/2017 11:19:15
HCL 23 din 30 03 2-17 Aprobarea Proiectului si a cheltuielilor Imbunatatire mediu urban prin amenajarea unui spatiu verde.pdf 273 KB18/04/2017 11:19:15
HCL 22 din 30 03 2017 Predarea catre MDRAP amplasament pt modernizare Casa se Cultura.pdf 597 KB18/04/2017 11:19:15
HCL 21 din 03 03 2017 Aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitare de pe raza orasului Brezoi.pdf 233 KB18/04/2017 11:19:15
HCL 20 din 03 03 2017 Aprobarea aplicarii la PNDL-Eficientizare energetica si reabilitare cladire sediu Primarie si Finante Brezoi.pdf 432 KB18/04/2017 11:19:15
HCL 19 din 03 03 2017 Aprobarea aplicarii la PNDL -Realizarea a 8 platforme subterane de colectare selectiva a deseurilor.pdf 836 KB18/04/2017 11:19:15
HCL 18 din 03 03 2017 Aprobarea achizitionarii a unui aparat ROENTGEN FIX GRAFIE DIGITALA pentru Spitalul Brezoi.pdf 202 KB18/04/2017 11:19:15
HCL 17 din 03 03 2017 Aprobarea achizitionarii de echipamente si mobilier specific didactic -pt Liceul Gh. Surdu Brezoi.pdf 218 KB18/04/2017 11:19:15
HCL 16 din 03 03 2017 Aprobarea aplicarii la PNDL, a Devizului general -Reabilitare Baza sportiva.pdf 582 KB18/04/2017 11:19:15
HCL 15 din 03 03 2017 Aprobarea aplicarii la PNDL, a Devizului general estimativ -Reabilitare dispensar.pdf 569 KB18/04/2017 11:19:15
HCL 14 din 03 03 2017 Aprobarea aplicarii la PNDL, a Devizului general estimativ Reabilitare Scoala Valea lui Stan.pdf 572 KB18/04/2017 11:19:15
HCL 13 din 03 03 2017 Aprobarea aplicarii la PNDL, a devizului general -Infiintare gradinita cu program prelungit.pdf 480 KB18/04/2017 11:19:15
HCL 12 din 03 03 2017 Aprobarea aplicarii la P.N. D. L , a Devizului general estimativ -Modernizare strazi.pdf 1.07 MB18/04/2017 11:19:15
HCL 11 din 23 02 2017 - Darea in folosinta gratuita catre APIA Centrul Local Brezoi a spatiului in suprafata de 63 mp.pdf 186 KB18/04/2017 11:19:15
HCL 10 din 23 02 2017 - Vanzarea directa a terenului in suprafata de 654 mp.pdf 210 KB18/04/2017 11:19:15
HCL 09 din 23 02 2017 - Insusirea inventarului domeniului public si privat al orasului Brezoi.pdf 187 KB18/04/2017 11:19:15
HCL 08 din 23 02 2017 - Aprobarea contului de executie al bugetelor orasului Brezoi pe anul 2016.pdf 606 KB18/04/2017 11:19:15
HCL 07 din 13 02 2017 - Aprobarea Devizului General.pdf 595 KB18/04/2017 11:19:15
HCL 06 din 13 02 2017 - Aprobarea Devizului General Actualizat.pdf 495 KB18/04/2017 11:19:15
HCL 05 din 26 01 2017 - Scoaterea la vanzare prin licitatie publica si stabilirea pretului terenului in supafata de 654 mp.pdf 412 KB18/04/2017 11:19:15
HCL 04 din 26 01 2017 - Modificarea statului de functii al Primariei orasului Brezoi.pdf 450 KB18/04/2017 11:19:15
HCL 03 din 26 01 2017 - Aprobarea Planului de Analiza si Acoperirea Riscurilor.pdf 181 KB18/04/2017 11:19:15
HCL 02 din 26 01 2017 - Aprobarea raportului de evaluare a performantelor profesionale.pdf 669 KB18/04/2017 11:19:15
HCL 01 din 26 ian 2017 - Alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de trei luni.pdf 303 KB18/04/2017 11:19:15
 

Tipărire