Hotărârile Consiliului Local Brezoi

Hotărârile Consiliului Local din anul 2018

Scris de Gina Turcu la și publicat la 08 Aug 2019, 8:21, în categoria: Hotărâri adoptate de consiliul local Brezoi.

Registrul pentru Evidența Hotărârilor Consiliului Local din anul 2018

 
Filtreaza dupa nume:  
Nume Marime Modificat la
HCL 94 din 24 12 2018 privitoare la Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 .pdf 167 KB14/01/2019 14:29:13
HCL 93 din 20 12 2018 privitoare la Aprobarea tarifului de salubrizare de 11, 30 lei lunar persoana fizica sin 102,70 lei mc persoana juridica.pdf 166 KB14/01/2019 14:29:13
HCL 92 din 20 12 2018 privitoare la Aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciului de iluminat public din orasul Brezoi.pdf 960 KB14/01/2019 14:29:12
HCL 91 din 20 12 2018 privitoare la Completarea HCL 58 din 30 aug.pdf 127 KB14/01/2019 14:29:09
HCL 90 din 20 12 2018 privitoare la Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018.pdf 176 KB14/01/2019 14:29:09
HCL 89 din 20 12 2018 privitoare la Modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Brezoi.pdf 197 KB14/01/2019 14:31:35
HCL 88 din 20 12 2018 privitoare la Alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni.pdf 164 KB17/01/2019 11:10:57
HCL 87 din 29 11 2018 privitoare la Aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2019.pdf 90.7 KB10/01/2019 14:12:02
HCL 86 in 29 11 2018 privitoare la Aprobarea complatarii Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului public de salubrizare.pdf 18.7 MB10/01/2019 14:11:36
HCL 85 din 29 11 2018 privitoare la Aprobarea darii in administrare cu titlu gratuir a terenului in suprafata de 1510 mm , catre RNP ROMSILVA -Administratia Parcului National Cozia.pdf 315 KB10/01/2019 14:11:37
HCL 84 din 29 11 2018 privitoare la Aprobarea cesiunii contractului de concesiune 22, incheiat cu MHC CALINESTI RAU SRL.pdf 524 KB10/01/2019 14:11:38
HCL 83 din 29 11 2018 privitoare la Modificarea Listei bunurilor din domeniul public al orasului Brezoi, date in folosinta SC APAVIL SA VALCEA.pdf 1.24 MB10/01/2019 14:11:40
HCL 82 din 29 11 2018 privitoare la Infiintarea Serviciului de Iluminat Public din orasul Brezoi.pdf 11.5 MB10/01/2019 14:11:55
HCL 81 din 29 11 2018 privitoare la Stabilirea impozitelor si taxelor locale valabile pentru anul fiscal 2019.pdf 3.25 MB10/01/2019 14:12:01
HCL 80 din 27 11 2019 privitoare la Aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 500 000 lei.pdf 63.3 KB10/01/2019 14:12:01
HCL 79 din 25 10 2018 privitoare la Aprobarea vanzarii unei locuinte apartinand fondului locativ al orasului Brezoi.pdf 73.6 KB28/11/2018 16:19:06
HCL 78 din 25 10 2018 privitoare la Aprobarea proiectului Mobilitate Urbana Durabila in orasul Brezoi in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020...pdf 58.5 KB28/11/2018 16:19:06
HCL 77 din 25 10 2018 privitoare la Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018.pdf 45.3 KB28/11/2018 16:19:06
HCL 76 din 25 10 2018 privitoare la Evaluarea prin expertizare tehnico-financiara a terenului intravilan cu suprafata de 380 mp apartinand domeniului privat al orasului..pdf 43.5 KB28/11/2018 16:19:05
HCL 75 din 25 10 2018 privitoare la Concesionarea fara licitatie, in vederea extinderii constructiilor, catre Zamfir Gheorghe.pdf 258 KB28/11/2018 16:19:05
HCL 74 privitoare la Dezlipirea terenului cu suprafata de 4219 mp, apartinand domeniului privat al orasului, situat in Brezoi, str.Eroilor nr.101.pdf 193 KB28/11/2018 16:19:04
HCL 73 din 25 10 2018 privitoare la Darea in administrare catre Liceul Gheorghe Surdu Brezoi a unor imobile(terenuri si constructii) care apartin domeniului public al orasului Brezoi.pdf 85.5 KB28/11/2018 16:19:04
HCL 72 din 25 10 2018 privitoare la ,,Darea in administrare catre Spitalul Orasenesc Brezoi a unor imobile (terenuri si constructii) care apartin domeniului public al orasului.pdf 51.2 KB28/11/2018 16:19:03
HCL 71 din 25 10 2018 privitoare la ,,Aprobarea modificarii Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Brezoi''.pdf 196 KB28/11/2018 16:19:03
HCL 70 din 25 10 2018 privitoare la ,,Infiintarea unui post de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav Bacan Vasile''.pdf 148 KB28/11/2018 16:19:07
HCL 69 din 27 09 2018 privitoare la Aprobarea dezlipirii terenului in suprafata de 12 100 mp , apartinand domeniului public.pdf 54.1 KB22/10/2018 11:06:41
HCL 68 din 27 09 2018 privitoare la Completarea domeniului privat al orasului Brezoi.pdf 130 KB22/10/2018 11:06:41
HCL 67 din 27 09 2018 privitoare la Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018.pdf 48.9 KB22/10/2018 11:06:41
HCL 66 din 27 09 2018.pdf 147 KB22/10/2018 11:06:40
HCL 65 din 27 09 2018 privitoare la Infiintarea unui post de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav Bughianu Petre.pdf 45.4 KB22/10/2018 11:06:40
HCL 64 din 27 09 2018 privitoare la Desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Brezoi in Consiliul de Administratie al Liceului Gheorghe Surdu Brezoi.pdf 40.7 KB22/10/2018 11:06:40
HCL 63 din 27 09 2018 privitoare la Alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni.pdf 112 KB22/10/2018 11:06:39
HCL 62 din 27 09 2018 privitoare la Aprobarea actualizarii Strategiei de dezvoltare locala a orasului Brezoi.pdf 6.92 MB22/10/2018 11:06:39
HCL 61 din 27 09 2018 privitoare la Aprobarea documentatiilor si a indicatorilor tehnico economici ai proiectului de investitii Imbunatatirea calitatii vietii in orasul Brezoi.pdf 932 KB23/10/2018 09:44:18
HCL 60 din 30 08 2018 privitoare la Aprobarea intocmirii documentatiei de desfiintare a constructiilor centrala termica si depozit combustibil.pdf 179 KB11/10/2018 08:50:34
HCL 60 din 27 09 2018 privitoare la Aprobarea documentatiilor si indicatorilor tehnico economici ai proiectului de investitii Imbunatatirea infrastructurii educationale.pdf 1.40 MB23/10/2018 09:44:16
HCL 59 din 30 08 2018 privitoare la Acordarea unor premii .pdf 246 KB21/09/2018 11:50:12
HCL 58 din 30 08 2018 privitoare la Completarea domeniului privat al orasului Brezoi.pdf 651 KB21/09/2018 11:50:12
HCL 57 din 30 08 2018 privitoare la Vanzarea directa a terenului cu suprafata de 1503 mp catre SC RODLIL.pdf 398 KB21/09/2018 11:50:12
HCL 56 din 30 08 2018 privitoare la Concesionarea prin licitatie publica deschisa a imobilului situat in orasul Brezoi, sat Calinesti.pdf 2.06 MB21/09/2018 11:50:12
HCL 55 din 30 08 2018 privitoare la Darea in administrare cu titlu gratuit catre OCPI Valcea a spatiului in suprafata de 15 mp.pdf 411 KB21/09/2018 11:50:12
HCL 54 din 30 08 2018 privitoare la Aprobarea contului de executie al bugetelor orasului Brezoi, pe sectiuni.pdf 253 KB21/09/2018 11:50:12
HCL 53 din 30 08 2018 privitoare la Infiintarea unui post de asistent personal, pentru persoana cu handicap grav Roman Niculina.pdf 149 KB21/09/2018 11:50:12
HCL 52 din 30 08 2018 privitoare la Modificarea HCL nr 39 privind aprobarea organigramei si a statului de functii.pdf 131 KB21/09/2018 11:50:12
HCL 50 din 10 08 2018 privitoare la Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu.pdf 2.09 MB23/08/2018 06:32:16
HCL 49 din 10 08 2018 privitoare la Acordarea unui mandat special ADI APA Valcea.pdf 63.0 KB23/08/2018 06:32:13
HCL 48 din 26 07 2018 privitoare la Evaluarea prin expertizare tehnico financiara a imobilului in suprafata de 585 mp.pdf 178 KB21/08/2018 12:18:56
HCL 47 din 26 07 2018 privitoare la Concesionarea fara licitatie publica de catre Barb Ioan Florin a terenului in suprafata de 690 mp.pdf 1.21 MB21/08/2018 12:18:56
HCL 46 din 26 07 2018 privitoare la Scoaterea la vanzare prin licitatie publica si stabilirea pretului pentru suprafata de 1503 mp.pdf 427 KB21/08/2018 12:18:54
HCL 45 din 26 07 2018 privitoare la Completarea domeniului privat , urmata de trecerea din domeniul privat in domeniul public a unor terenuri.pdf 826 KB21/08/2018 12:18:53
HCL 44 din 26 07 2018 privitoare la Reorganizarea Comisiei de validare a Consiliului Local Brezoi.pdf 52.2 KB21/08/2018 12:18:52
HCL 43 din 28 06 2018 Incheierea unui contract de asistenta juridica.pdf 53.1 KB24/07/2018 08:16:12
HCL 42 din 28 06 2018 Alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni.pdf 47.1 KB24/07/2018 08:16:12
HCL 41 din 28 06 2018 Schimbarea denumirii unei strazi din orasul Brezoi.pdf 47.5 KB24/07/2018 08:16:12
HCL 40 din 28 06 2018 Infiintarea unui post de asistent personal.pdf 32.2 KB24/07/2018 08:16:12
HCL 39 din 28 06 2018 Aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului propriu de specialitate.pdf 243 KB24/07/2018 08:16:11
HCL 38 din 28 06 2018 Valorificarea prin licitatie publica cu strigare, a cantitatii de masa lemnoasa .pdf 307 KB24/07/2018 08:16:11
HCL 37 din 28 06 2018 Concesionarea prin licitatie publica deschisa a terenului apatinant proprietatii publice a orasului.pdf 379 KB24/07/2018 08:16:10
HCL 36 din 28 06 2018 Reorganizarea comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice.pdf 47.6 KB24/07/2018 08:16:10
HCL 35 din 28 06 2018 Validarea mandatului de consilier al domnului Dobrin Ion.pdf 50.1 KB24/07/2018 08:16:09
HCL 34 din 31 05 2018 privitoare la Incetarea de drept a calitatii de consilier local a doamnei Armasel Mihaela.pdf 172 KB21/06/2018 10:53:28
HCL 33 din 31 05 2018 privitoare la Concesionarea fara licitatie in vederea extinderii constructiilor, catre SC ROD LIL SRL.pdf 1.01 MB21/06/2018 10:53:28
HCL 32 din 31 05 2018 privitoare la Aprobarea organigramei, a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului orasului Brezoi.pdf 864 KB21/06/2018 10:53:28
HCL 31 din 31 05 2018 privitoare la Aprobarea contului de executie al bugetelor orasului Brezoi la data de 31 03 2018.pdf 320 KB21/06/2018 10:53:28
HCL 30 din 17 05 2018 Aprobarea documentatiei indicatorilor tehnico economici ai proiectului de invetitii Mobilitate urbana durabila.pdf 507 KB29/05/2018 11:17:24
HCL 29 din 17 05 2018 Aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica.pdf 52.5 KB29/05/2018 11:17:45
HCL 28 din 26 04 2018 Aprobarea participarii Orasului Brezoi la Programul inoirii parcului auto.pdf 52.1 KB29/05/2018 11:16:32
HCL 27 din 26 04 2018 Modificarea si completarea HCL77 privind Nomenclatorul stradal al orasului Brezoi.pdf 4.12 MB27/07/2020 10:41:00
HCL 26 din 26 04 2018 Evaluarea prin expertizare tehnico-finaciara a terenului in suprafata de 1503 mp.pdf 43.6 KB29/05/2018 11:15:10
HCL 25 din 26 04 2018 Desfiintarea administrativa a constructiei cu suprafata de 107 mp sat Pascoaia.pdf 50.6 KB29/05/2018 11:14:53
HCL 24 din 26 04 2018 Concesionarea prin licitatie publica deschisa a terenului in suprafata de 466 mp situat in orasul Brezoi, sat Pascoaia.pdf 1.10 MB29/05/2018 11:13:29
HCL 23 din 26 04 2018 Achizitia unui utilaj pentru S.V.S.U din orasul Brezoi.pdf 91.7 KB29/05/2018 11:13:24
HCL 22 din 29 03 2018 Evaluarea prin expertizare a terenului intravilan de 466 mp si a constructiei cu suprafata de 107 mp sat Pascoaia.pdf 159 KB03/05/2018 07:01:40
HCL 21 din 29 03 2018 Aprobarea politicii locale de parcari la nivelul orasului Brezoi.pdf 861 KB03/05/2018 07:01:40
HCL 20 din 29 03 2018 Suplimentarea numarului de autorizatii transport in sistem taxi.pdf 153 KB03/05/2018 07:01:40
HCL 19 din 29 03 2018 Aprobarea finantarii din bugetul local a cheltuielilor aferente lucrarilor blocului M6.pdf 211 KB03/05/2018 07:01:40
HCL 18 din 29 03 2018 Principalele manifestari cultural-artistice, sportive, social educative pentru anul 2018.pdf 230 KB03/05/2018 07:01:40
HCL 17 din 29 03 2018 Aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila.pdf 183 KB03/05/2018 07:01:40
HCL 16 din 29 03 2018 Completarea domeniului privat al orasului.pdf 690 KB03/05/2018 07:01:40
HCL 15 din 29 03 2018 Infiintarea a trei posturi de asistenti personali.pdf 165 KB03/05/2018 07:01:40
HCL 14 din 29 03 2018 la Alegerea presedintelui de sedinta.pdf 934 KB03/05/2018 07:01:40
HCL 13 din 22 02 2018 Aprobarea contului de executie al bugetelor orasului Brezoi pe sectiuni si a situatiilor financiare la data de 31 12 2017.pdf 344 KB25/03/2018 09:29:48
HCL 12 din 22 02 2018 Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018.pdf 184 KB25/03/2018 09:29:48
HCL 11 din 22 02 2018 Insusirea raportului de reevaluare a bunurilor apartinand domeniului public si privat al patrimoniului orasului Brezoi.pdf 381 KB25/03/2018 09:29:48
HCL 10 din 22 02 2018 Insusirea inventarului domeniului public si privat si al patrimoniului orasului Brezoi pe anul 2017.pdf 187 KB25/03/2018 09:29:48
HCL 09 din 22 02 2018 Alegerea presedintelui de sedinta.pdf 992 KB25/03/2018 09:29:48
HCL 08 din 30 01 2018 Desemnarea d-lui Popescu Gheorghe pentru preluarea activitatii de intocmire a amenajamentului pastoral.pdf 177 KB20/02/2018 09:09:08
HCL 07 din 30 01 2018 Aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual .pdf 4.68 MB20/02/2018 09:08:58
HCL 06 din 30 01 2018 Aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2018 .pdf 15.5 MB01/03/2018 09:20:57
HCL 05 din 25 01 2018 Stabilirea modului de organizare a auditului intern la nivelul entitatilor publice subordonate UAT oras Brezoi.pdf 47.6 KB08/02/2018 10:41:52
HCL 04 din 25 01 2018 Completarea inventarului domeniului privat al orasului Brezoi.pdf 61.3 KB08/02/2018 10:41:25
HCL 03 din 25 01 2018 Aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza orasului Brezoi.pdf 71.0 KB08/02/2018 10:41:08
HCL 02 din 25.01.2018 Infiintarea unui post de asistent personal.pdf 159 KB08/02/2018 10:40:43
HCL 01 din 25 01 2017 Aprobarea raportului de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului.pdf 719 KB08/02/2018 10:40:14
 

Tipărire