Autentificare

Autentificare

Hotărârile Consiliului Local Brezoi

Hotărârile Consiliului Local din anul 2019

Registrul pentru Evidența Hotărârilor Consiliului Local din anul 2019

 
Filtreaza dupa nume:  
Nume Marime Modificat la
HCL 90 din 19.12.2019 privitoare la Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019.pdf 94.0 KB06/01/2020 12:33:23
HCL 89 din 19.12.2019 privitoare la Mandatarea reprezentantului orasului Brezoi in Adunarea Generala.pdf 81.5 KB06/01/2020 12:33:08
HCL 88 din 19.12.2019 privitoare la Alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni.pdf 67.1 KB06/01/2020 12:32:47
HCL 87 din 19.12.2019 privitoare la Stabilirea impozitelor si taxelor locale valabile pentru anul fiscal 2020.pdf 8.26 MB06/01/2020 12:32:27
HCL 86 din 28 11 2019 privitoare la Infiintarea uni post de asistent personal.pdf 47.9 KB09/12/2019 14:02:15
HCL 85 din 28.11.2019 privitoare la Aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica.pdf 45.8 KB09/12/2019 14:02:02
HCL 84 din 28 11 2019 privitoare la Aprobarea PUD pentru construire statie distributie carburanti si GPL.pdf 812 KB09/12/2019 14:01:48
HCL 83 din 28.11.2019 privitoare la Completarea domeniului privat al orasului Brezoi.pdf 215 KB09/12/2019 14:00:52
HCL 82 din 28 11 2019 privitoare la Aprobarea contului de executie al bugetelor orasului Brezoi, pe sectiuni.pdf 80.5 KB09/12/2019 14:00:12
HCL 81 din 28 11 2019 privitoare la Stabilirea criteriilor si a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta.pdf 443 KB09/12/2019 13:59:49
HCL 80 din 20.10.2019 privitoare la Aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020 ce vor fi efectuate de catre beneficiarii de venit minim garantat.pdf 74.7 KB18/11/2019 10:16:15
HCL 79 din 29.10.2019 privitoare la Instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante.pdf 1.14 MB18/11/2019 10:15:51
HCL 78 din 29.10.2019 privitoare la Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019.pdf 44.4 KB18/11/2019 10:14:43
HCL 77 din 29.10.2019 privitoare la Aprobarea punerii la dispozitia Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata.pdf 711 KB18/11/2019 10:14:23
HCL 76 din 29.10.2019 privitoare la Evaluarea prin expertizare tehnico=financiara a terenului intravilan cu suprafata de 4 mp.pdf 113 KB18/11/2019 10:13:25
HCL 75 din 29.10.2019 privitoare la Concesionarea fara licitatie publica a spatiului cu destinatia de cabinet medical.pdf 1.25 MB18/11/2019 10:12:56
HCL 74 din 26 sept 2019 privitoare la Desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Brezoi in Consiliul de Administratie al Liceului Gheorghe Surdu Brezoi.pdf 37.6 KB22/10/2019 15:32:11
HCL 73 din 26 sept 2019 privitoare la Aprobarea normelor privind stabilirea si sanctionarea faptelor care constituie contraventii.pdf 425 KB22/10/2019 15:31:56
HCL 72 din 26 sept 2019 privitoare la Infiintarea unui post de asistent personal.pdf 48.4 KB22/10/2019 15:25:36
HCL 71 din 26 sept 2019 privitoare la Modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Brezoi.pdf 2.47 MB22/10/2019 15:25:31
HCL 70 din 26 sept 2019 privitoare la Completarea anexei nr.1 din HCL 15 din 2019.pdf 95.3 KB22/10/2019 15:22:55
HCL 69 din 26 sept 2019 privitoare la Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019.pdf 40.4 KB22/10/2019 15:22:22
HCL 68 din 26 sept 2019 privitoare la Mandatarea reprezentantului UAT Brezoi in Adunarea Generala a Asociatiei APA Valcea.pdf 52.6 KB22/10/2019 15:22:03
HCL 67 din 26 sept 2019 privitoare la Alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioda de 3 luni.pdf 39.5 KB22/10/2019 15:21:39
HCL 66 din 26 sept 2019 privitoare la Aprobarea completarii HCl nr.85 din 29 11 2019.pdf 572 KB22/10/2019 15:21:44
HCL 65 din 29 08 2019 privitoare la Inregistrarea Orasului Brezoi in Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor .pdf 50.6 KB03/10/2019 13:16:21
HCL 64 din 29 08 2019 privitoare la Modificarea HCL nr.55 din 27 iulie 2019.pdf 51.5 KB03/10/2019 13:15:51
HCL 63 din 29 08 2019 privitoare la Vanzarea directa, ca urmare a exercitarii dreptului de preemtiune, a terenului in suprafata de 36 mp.pdf 99.4 KB03/10/2019 13:15:14
HCL 62 din 29 08 2019 privitoare la Mandatarea reprezentantului orasului Brezoi in Adunarea Generala a ADI Apa Valcea.pdf 63.7 KB03/10/2019 13:14:48
HCL 61 din 29 08 2019 privitoare la Aprobarea contului de executie al bugetelor orasului Brezoi, pe sectiuni, la data de 30 06 2019.pdf 308 KB03/10/2019 13:14:16
HCL 60 din 14 08 2019 privitoare la Aprobarea contractarii unui imprumut intern .pdf 389 KB03/10/2019 13:12:54
HCL 59 din 25 07 2019 privind Aprobarea planului de masuri privind colectarea selectiva in cadrul Primariei Brezoi.pdf 2.24 MB08/08/2019 14:10:02
HCL 58 din 25 07 2019 privitoare la Concesionarea fara licitatie publica a spatiului cu destinatia de cabinet medical.pdf 254 KB08/08/2019 14:21:39
HCL 57 din 2507 2019 privitoare la Scoaterea la vanzare prin licitatie publica si stabilirea pretului terenului.pdf 959 KB08/08/2019 14:23:14
HCL 56 din 25 07 2019 privitoare la Scoaterea la vanzare prin licitatie publica si stabilirea pretului terenului.pdf 253 KB08/08/2019 14:24:00
HCL 55 din 25 07 2019 privitoare la Scoaterea la vanzare prin licitatie publica si stabilirea pretului terenului....pdf 337 KB08/08/2019 14:24:46
HCL 54 din 25 07 2019 privitoare la Modificarea Organigramei si a Statului de functii sle aparatului de specialitate al Primarului orasului Brezoi.pdf 929 KB08/08/2019 14:20:53
HCL 53 din 27 06 2019 privitoare la Aprobarea documentatiei proiectului de investitii Inlocuire sarpanta si reabilitare termica la bloc de locuinte .pdf 70.1 KB11/07/2019 07:53:33
HCL 52 din 27 06 2019 privitoare la Vanzarea directa, a terenului in suprafata de 5000 mp, apartinand domeniului privat.pdf 109 KB11/07/2019 07:53:32
HCL 51 din 27 06 2019 privitoare la Aprobarea domeniilor serviciilor publice si locurile in care contravenientii vor putea presta activitati in folosul comunitatii.pdf 45.9 KB11/07/2019 07:53:31
HCL 50 din 27 06 2019 privitoare la Aprobarea tarifului de salubrizare.pdf 195 KB11/07/2019 07:53:30
HCL 49 din 27 06 2019 privitoare la Modificarea HCL 86 din 29 10 2015, Instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele care nu au incheiat contract.pdf 47.4 KB11/07/2019 07:53:29
HCL 48 din 27 06 2019 privitoare la Alegerea Presedintelui de Sedinta.pdf 157 KB11/07/2019 07:53:28
HCL 47 din 30 05 2019 privitoare la Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019.pdf 155 KB18/06/2019 11:03:31
HCL 46 din 30 05 2019 privitoare la Modificarea listei bunurilor din domeniul public al orasului date in folosinta SC APAVIL SA.pdf 268 KB18/06/2019 11:03:30
HCL 45 din 30 05 2019 privitoare la Modificarea HCL nr.85 din 29.11.2019.pdf 44.7 KB18/06/2019 11:03:26
HCL 44 din 30 05 2019 privitoare la Apbobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitii Construire drum Brezoi-Draganesti.pdf 330 KB18/06/2019 11:03:36
HCL 43 din 30 05 2019 privitoare la Aprobarea contului de executie al bugetelor orasului Brezoi pe sectiuni la 31 03 2019.pdf 414 KB18/06/2019 11:03:29
HCL 42 din 17 05 2019 privitoare la Aprobarea la programul derulat in cadrul FNI.pdf 51.1 KB18/06/2019 11:03:27
HCL 41 din 17.05.2019 privitoare la Aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici ai Poiectului de investitii ,,Modernizare strazi si drumuri publice in orasul Brezoi.pdf 278 KB18/06/2019 11:03:34
HCL 40 din 17.05.2019 privitoare la Aprobarea reorganizarii comitetului director al Clubului Sportiv Lotru Brezoi.pdf 91.5 KB18/06/2019 11:03:33
HCL 39 din 17.05.2019 privitoare la Alegerea presedintelui de sedinta.pdf 72.9 KB18/06/2019 11:03:32
HCL 38 din 25.04.2019 privitoare la Aprobarea Organigramei si a Statului de functii.pdf 258 KB25/05/2019 09:52:01
HCL 37 din 25.04.2019 privitoare la Infiintarea unui post de asistent personal.pdf 140 KB25/05/2019 09:51:59
HCL 36 din 25.04.2019 privitoare la Planul de Analiza si Acoperirea riscurilor .pdf 341 KB25/05/2019 09:51:58
HCL 35 din 24.05.2019 privitoare la Indexarea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale si a altor taxe, aplicabile in anul 2020.pdf 1 005 KB25/05/2019 09:51:56
HCL 34 din 10.04.2019 privitoare la Modificarea bunurilor din domeniul public date in folosinta SC APAVIL SA.pdf 499 KB23/04/2019 13:08:29
HCL 33 din 10.04.2019 privitoare la Alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta extraordinara din 10.04.2019.pdf 44.0 KB23/04/2019 13:08:37
HCL 32 din 10.04.2019 privitoare la Modificarea HCL nr.30 din 17.05.2018 privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici....pdf 573 KB23/04/2019 13:08:36
HCL 31 din 10.04.2019 privitoare la Modificarea HCL nr.78 din 25.10.2018.pdf 163 KB23/04/2019 13:08:34
HCL 30 din 10.04.2019 privitoare la Aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2019.pdf 2.10 MB24/04/2019 17:20:07
HCL 29 din 28.03.2019 privitoare la Aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica.pdf 197 KB16/04/2019 17:33:09
HCL 28 din 28.03.2019 privitoare la Alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni.pdf 157 KB16/04/2019 17:33:08
HCL 27 din 28.03.2019 privitoare la Infiintarea unui post de asistent personal.pdf 161 KB16/04/2019 17:33:07
HCL 26 din 28.03.2019 privitoare la Concesionarea fara licitatie publica, catre Anghel Ghita Ionela Roxana, a terenului intravilan apartinand domeniului privat, in suprafata de 120 mp.pdf 1.02 MB16/04/2019 17:33:06
HCL 25 din 28.03.2019 privitoare la Alipirea a doua terenuri aflate in domeniul privat al orasului Brezoi.pdf 2.75 MB16/04/2019 17:33:02
HCL 24 din 28 02 2019 privitoare la Constituirea echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica.pdf 334 KB27/03/2019 13:38:06
HCL 23 din 28 02 2019 privitoare la Principalele manifestari cultural-artistice, sociale si educative care se desfasoara in orasul Brezoi in anul 2019.pdf 240 KB27/03/2019 13:38:03
HCL 22 din 28 02 2019 privitoare la Aprobarea contului de executie al bugetelor orasului Brezoi pe sectiuni si a situatiilor financiare la data de 31 12 2018.pdf 278 KB27/03/2019 13:38:01
HCL 21 din 28 02 2019 privitoare la Insusirea inventarului domeniului public si privat si al patrimoniului orasului Brezoi pe anul 2018.pdf 187 KB27/03/2019 13:37:59
HCL 20 din 28 02 2019 privitoare la Aprobarea raportului de reevaluare a bunurilor apartinand domeniului public si privat al patrimoniului orasului Brezoi.pdf 436 KB27/03/2019 13:37:57
HCL 19 din 28 02 2019 privitoare la Modificarea HCL 86 din 29 10 2015 privind instituirea la nivelul orasului Brezoi a taxei speciale de salubrizare.pdf 177 KB27/03/2019 13:37:54
HCL 18 din 28 02 2019 privitoare la Modificarea Listei bunurilor din domeniul public al Orasului Brezoi date in folosinta Societatii Apavil SA.pdf 802 KB27/03/2019 13:37:52
HCL 17 din 28 02 2019 privitoare la Mandatarea reprezentantului orasului Brezoi in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara APA VALCEA.pdf 257 KB27/03/2019 13:37:46
HCL 16 din 14 02 2019 privitoare la Modificarea HCL 78 - 2018 privind aprobarea proiectului Mobilitate Urbana in orasul Brezoi.pdf 1.00 MB27/03/2019 13:37:44
HCL 15 din 31 01 2019 privitoare la Aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual .pdf 320 KB27/02/2019 09:02:05
HCL 14 din 31 01 2019 privitoare la Infiintarea unui post de asistent personal .pdf 163 KB27/02/2019 09:02:04
HCL 13 din 31 01 2019 privitoare la Aprobarea utilizarii excedentului cumulate al bugetului local din anul 2018.pdf 174 KB27/02/2019 09:02:04
HCL 12 din 31 01 2019 privitoare la Modificarea si completarea HCL nr.81 din 2018 privind Impozitele si taxele locale.pdf 204 KB27/02/2019 09:02:03
HCL 11 din 31 01 2019 privitoare la Strategia de Dezvoltare privind activitatea de protectie si asistenta sociala la nivelul orasului Brezoi.pdf 912 KB27/02/2019 09:02:03
HCL 10 din 31 01 2019 privitoare la Aprobarea programului de transport public de persoane .pdf 179 KB27/02/2019 09:02:01
HCL 09 din 31 01 2019 privitoare la Aprobarea tarifului unic de transport public local de persoane.pdf 161 KB27/02/2019 09:02:01
HCL 08 din 31 01 2019 privitoare la Modificarea HCL nr.74 din 25 10 2018.pdf 166 KB27/02/2019 09:02:00
HCL 07 din 31 01 2019 privitoare la Aprobarea evaluarii prin expertizare tehnico-financiara a terenului intravilan in suprafata de 36 mp.pdf 155 KB27/02/2019 09:02:00
HCL 06 din 31 01 2019 privitoare la Aprobarea cesiunii catre dl Popa Costel Cristian a contractului de concesiune nr.3006.pdf 346 KB27/02/2019 09:02:00
HCL 05 din 31 01 2019 privitoare la Trecerea din domeniul public al orasului in domaniul privat al orasului cu nsuprafata de 1079 mp.pdf 282 KB27/02/2019 09:01:59
HCL 04 din 31 01 2019 privitoare la Dezlipirea(dezmembrarea terenului cu suprafata de 10.428 mp.pdf 184 KB27/02/2019 09:01:58
HCL 03 din 31 01 2019 privitoare la Aprobarea unui schimb de terenuri intre orasul Brezoi si SC AMY&DANIEL SRL.pdf 237 KB27/02/2019 09:01:58
HCL 02 din 31 01 2019 privitoare la Aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza orasului Brezoi, pentru anul scolar 2019-2020.pdf 231 KB27/02/2019 09:01:57
HCL 01 din 31 01 2019 privitoare la Aprobarea raportului de evaluare a performantelor profesionale individuale.pdf 1 021 KB27/02/2019 09:01:57
 

Tipărire Email