Autentificare

Autentificare

Hotărârile Consiliului Local Brezoi

Hotărârile Consiliului Local din anul 2020

Registrul pentru Evidența Hotărârilor Consiliului Local din anul 2020

 
Filtreaza dupa nume:  
Nume Marime Modificat la
HCL 53 din 09 06 2020 privitoare la Incheierea unui contract de asitenta juridica pt reprezentare in dosar nr.1325 90 2020.pdf 127 KB01/07/2020 09:14:04
HCL 52 din 09 06 2020 privitoare la Modificarea Anexei la HCL nr.21 din 2020 referitoarel al Principalele manifestari cultural artistice.pdf 152 KB01/07/2020 09:13:47
HCL 51 din 09 06 2020 privitoare la Aprobarea protocolului de colaborare in vederea organizarii Live Music Summer Camp Brezoi.pdf 1.66 MB01/07/2020 09:13:28
HCL 50 din 28 05 2020 privitoare la Aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica.pdf 180 KB22/06/2020 08:25:16
HCL 49 din 28 05 2020 privitoare la Aprobarea Regulamentului de Administrare si functionare a cimitirului , aferent Parohiei 3 Brezoi.pdf 1.26 MB22/06/2020 08:25:16
HCL 48 din 28 05 2020 privitoare la Aprobarea modificarii HCL 24 din 27 02 2020.pdf 154 KB22/06/2020 08:25:16
HCL 47 din 28 05 2020 privitoare la Aprobarea modului de intocmire a Registrului agricol, in perioada 2020-2024.pdf 134 KB22/06/2020 08:25:16
HCL 46 din 28 05 2020 privitoare la Aprobarea rectificarii bugetului general de venituri si cheltuieli al orasului Brezoi.pdf 217 KB22/06/2020 08:25:16
HCL 45 din 28 05 2020 privitoare la Aprobarea contului de executie al bugetelor orasului Brezoi pe sectiuni si a situatiilor financiare la data de 31 03 2020.pdf 272 KB22/06/2020 08:25:16
HCL 44 din 28 05 2020 privitoare la Stabilirea numarului maxim de posturi pentru anul 2020.pdf 221 KB22/06/2020 08:25:16
HCL 43 din 28 05 2020 privitoare la Aprobarea Organigramei, precum si a Regulamentului de organizare si functionare a SVSU.pdf 2.37 MB22/06/2020 08:25:16
HCL 42 din 28 05 2020 privitoare la Aprobarea cesiunii, catre dl Popescu Driga Mircea Vasile, a contractului de concesiune 3 din 03 04 2019.pdf 304 KB22/06/2020 08:25:16
HCL 41 din 28 05 2020 privitoare la Completarea inventarului domeniului privat.pdf 1.69 MB22/06/2020 08:25:16
HCL 40 din 28 05 2020 privitoare la Aprobarea depunerii documentatiei la Ministerul Turismului in vederea initierii unei hotarari a Guvernului Romaniei.pdf 324 KB22/06/2020 08:25:16
HCL 39 din 28 05 2020 privitoare la Evaluarea prin expertizare tehnico financiara a terenurilor.pdf 1.21 MB22/06/2020 08:25:16
HCL 38 din 23 aprilie 2020 privitoare la Aprobarea indexarii nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora si a amenzilor aplicabile in anul 2021.pdf 83.5 KB21/05/2020 10:35:18
HCL 37 din 23 aprilie 2020 privitoare la Aprobarea PUD pentru construire supermarket.pdf 1.16 MB21/05/2020 10:34:57
HCL 36 din 23 04 2020 privitoare la Aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor.pdf 87.6 KB21/05/2020 10:33:44
HCL 35 din 26 03 2020 privind Aprobarea documentelor necesare procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare.pdf 30.3 MB23/04/2020 10:14:12
HCL 34 din 26 03 2020 privitoare la Alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni.pdf 64.0 KB22/04/2020 17:13:18
HCL 33 din 26 03 2020 privitoare la Aprobarea organigramei si a statului de functii ale Serviciului Public de Gospodarie Comunala Brezoi.pdf 542 KB22/04/2020 17:12:21
HCL 32 din 26 03 2020 privitoare la Aprobarea reorganizarii Compartimentului Servicii de ingrijire la domiciliu a Persoanelor Varstnice.pdf 450 KB22/04/2020 17:10:01
HCL 31 din 26 03 2020 privitoare la Reorganizarea activitatilor de maturat, spalat ,stropire si intretinerea cailor publice .pdf 8.02 MB22/04/2020 17:08:10
HCL 30 din 26 04 2020 privitoare la Aprobarea infiintarii activitatii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in cadrul Serviciului de salubrizare Brezoi.pdf 9.7 MB22/04/2020 17:02:18
HCL 29 din 26 03 2020 privitoare la Modificarea si completarea anexei nr.1 la HCL nr 86 din 2018 respectiv a Regulamentului serviciului de salubrizare in orasul Brezoi.pdf 3.75 MB22/04/2020 16:55:53
HCL 28 din 26 03 2020 privitoare la Aprobarea utilizarii excedentului din exercitiul bugetar al anului 2019 rezultat din activitati finantate integral din venituri proprii.pdf 316 KB22/04/2020 16:51:14
HCL 27 din 26 03 2020 privitoare la Completarea HCL nr 82 din 29 11 2018 privind Infiintarea Serviciului de Iluminat Public din orasul Brezoi.pdf 13.8 MB22/04/2020 16:37:49
HCL 26 din 26 03 2020 privitoare la Aprobarea noii structuri organizatorice a Spitalului Orasenesc Brezoi.pdf 439 KB22/04/2020 16:30:37
HCL 25 din 26 03 2020 privitoare la Aprobarea completarii anexei la HCL nr 34 din 29 09 2016.pdf 857 KB22/04/2020 13:19:14
HCL 24 din 27 02 2020 privitoare la Aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica.pdf 85.5 KB16/03/2020 12:01:29
HCL 23 din 27 02 2020 privitoare la Aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza orasului Brezoi.pdf 115 KB16/03/2020 12:01:16
HCL 22 din 27 02 2020 privitoare la Aprobarea reorganizarii Compartimentului Servicii de ingrijire la domiciliu.pdf 430 KB16/03/2020 11:52:12
HCL 21 din 27 02 2020 privitoare la Aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice, sociale si educative.pdf 370 KB16/03/2020 11:51:40
HCL 20 din 27 02 2020 privitoare la Insusirea inventarului domeniului public si privat si al patrimoniului orasului Brezoi.pdf 93.2 KB16/03/2020 11:51:17
HCL 19 din 27 02 2020 privitoare la Aprobarea contului de executie al bugetelor orasului Brezoi.pdf 136 KB16/03/2020 11:51:01
HCL 18 din 27 02 2020 privitoare la Vanzarea directa a terenului in suprafata de 2,88 mp.pdf 180 KB16/03/2020 11:50:46
HCL 17 din 27 02 2020 privitoare la Evaluarea prin expertizare tehnico-financiara a terenurilor.pdf 212 KB16/03/2020 11:50:29
HCL 16 din 27 02 2020 privitoare la Concesionarea fara licitatie publica catre Dumitrescu Maria.pdf 608 KB16/03/2020 11:49:29
HCL 15 din 27 02 2020 privitoare la Completarea inventarului domeniului privat al orasului Brezoi.pdf 160 KB16/03/2020 11:48:37
HCL 14 din 27 02 2020 privitoare la Aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenurilor.pdf 4.10 MB16/03/2020 11:48:07
HCL 13 din 30 01 2020 privitoare la Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020.pdf 4.92 MB20/02/2020 08:39:50
HCL 12 din 30 01 2020 privitoare la Aprobarea tarifului de salubrizare.pdf 185 KB20/02/2020 08:39:50
HCL 11 din 30 01 2020 privitoare la Modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Brezoi.pdf 553 KB20/02/2020 08:39:26
HCL 10 din 30 01.2020 privitoare la Aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.pdf 313 KB20/02/2020 08:39:26
HCL 09 din 30 01 2020 privitoare la Infiintarea unui post de asistent personal.pdf 156 KB20/02/2020 08:39:26
HCL 08 din 30 01 2020 privitoare la Completarea inventarului domeniului privat al orasului Brezoi.pdf 1.11 MB20/02/2020 08:38:54
HCL 07 din 30 01 2020 privitoare la Evaluarea prin expertizare tehnico-financiara a terenului intravilan cu suprafata de 50 mp.pdf 318 KB20/02/2020 08:38:54
HCL 06 din 30 01 2020 privitoare la Scoaterea la vanzare prin licitatie publica si stabilirea pretului de pornire la licitatie pentru terenul cu suprafata de 2,88 mp.pdf 838 KB20/02/2020 08:38:54
HCL 05 din 30 01 2020 privitoare la Aprobarea Regulamentului privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari.pdf 840 KB20/02/2020 08:39:26
HCL 04 din 30 01 2020 privitoare la Constituirea Formatiei locale de salvarea montana SALVAMONT Brezoi.pdf 220 KB20/02/2020 08:38:54
HCL 03 din 30 01 2020 privitoare la Aprobarea raportului de evaluare a performantelor profesionale individuale, pe anu 2019, a secretarului orasului Brezoi.pdf 3.84 MB20/02/2020 08:38:54
HCL 02 din 08 01 2020 privitoare la Aprobarea acoperirii definitive din deficitul bugetului local a deficitului sectiunilor bugetare, pe anul 2019.pdf 93.2 KB16/01/2020 09:22:43
HCL 01 din 08 01 2020 privitoare la Modificarea art. 31 din HCL 85 din 29 11 2018.pdf 1.15 MB16/01/2020 09:22:12
 

Tipărire Email