Hotărârile Consiliului Local Brezoi

Hotărârile Consiliului Local din anul 2020

Scris de Gina Turcu la și publicat la 06 Ian 2020, 8:21, în categoria: Hotărâri adoptate de consiliul local Brezoi.

Registrul pentru Evidența Hotărârilor Consiliului Local din anul 2020

 
Filtreaza dupa nume:  
Nume Marime Modificat la
HCL 104 din 17 12 2020 privitoare la Mandatarea reprezentantului orasului Brezoi ain adunarea generala ADI Apa Valcea.pdf 212 KB29/12/2020 09:26:42
HCL 103 din 17 12 2020 privitoare la Aprobarea modificarii si completarii Nomenclatorului stradal.pdf 656 KB29/12/2020 09:26:42
HCL 102 din 17 12 2020 privitoare la Aprobarea rectificarii bugetului general de venituri si cheltuieli.pdf 194 KB29/12/2020 09:26:42
HCL 101 din 17 12 2020 privitoare la Stabilirea impozitelor si taxelor locale valabile pentru anul fiscal 2021.pdf 1.28 MB22/01/2021 08:15:19
HCL 100 din 17 12 2020 privitoare la Aprobarea zonarii pentru stabilirea corespunzatoare a impozitarii pe teritoriul UAT Brezoi.pdf 256 KB22/01/2021 08:07:58
HCL 99 din 17 12 2020 privitoare la Alegerea presedintelui de sedinta.pdf 132 KB29/12/2020 09:26:42
HCL 98 din 17 12 2020 privitoare la Aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitii Infiintare retea inteligenta.pdf 5.03 MB29/12/2020 09:26:42
HCL 97 din 25 11 2020 privitoare la Aprobarea Planului de lucrari de interes local pe anul 2021 ce vor fi efectuate de catre beneficiarii de venit minim garantat conform Legii 416 din 2001.pdf 346 KB21/12/2020 11:57:10
HCL 96 din 25 11 2020 privitoare la Desemnarea reprezentantilor CL Brezoi in Consiliul de Administratie al Liceului Gheorghe Surdu Brezoi pentru anul scolar 2021-2022.pdf 173 KB21/12/2020 11:57:10
HCL 95 din 25 11 2020 privitoare la Predarea catre MLPDA prin CNI SA a amplasaentului din str.Panduri pt Reabilitare Dispensar .pdf 246 KB21/12/2020 11:57:10
HCL 94 din 25 11 2020 privitoare la Imbunatatirea infrastructurii TIC a scolilor din orasul Brezoi si a cheltuielilor aferente.pdf 240 KB21/12/2020 11:57:10
HCL 93 din 25 11 2020 privitoare la Aprobarea reducerii cu 50% a impozitului anual pe cladiri, in conditiile OUG 181 din 2020.pdf 1.82 MB21/12/2020 11:57:10
HCL 93 din 25 11 2020 privitoare la Aprobarea reducerii cu 50 la suta a impozitului anual pe cladiri in conditiile OUG 181 2020.pdf 101 KB09/12/2020 09:49:56
HCL 92 din 12 11 2020 privitoare la Alegerea Viceprimarului orasului Brezoi.pdf 131 KB03/12/2020 12:14:05
HCL 91 din 12 11 2020 privitoare la Alegerea comisiei pentru numararea voturilor.pdf 800 KB03/12/2020 12:14:00
HCL 90 din 12 nov 2020 privitoare la Organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Brezoi.pdf 1.82 MB03/12/2020 12:13:55
HCL 89 din 12 nov 2020 privitoare la Alegerea presedintelui de sedinta.pdf 118 KB03/12/2020 12:13:50
HCL 88 din 22 10 2020 privitoare la Completarea art 42 din ROF al CL Brezoi.pdf 57.6 KB02/11/2020 07:37:24
HCL 87 din 22 10 2020 privitoare la Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Unitatii de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice.pdf 538 KB02/11/2020 07:36:22
HCL 86 din 22 20 2020 privitor la Completarea anexei 2 la HCL 10.pdf 624 KB02/11/2020 07:35:40
HCL 85 din 22 10 2020 privitor la Concesionarea prin licitatie publica deschisa a terenului in suprafata de 2722 mp.pdf 5.14 MB02/11/2020 07:34:39
HCL 84 din 22 10 2020 privitor la Concesionarea fara licitatie publica catre SC MIRADEX SRL.pdf 2.55 MB02/11/2020 07:31:16
HCL 83 din 22 10 2020 privitoare la Alegerea presedintelui de sedinta.pdf 263 KB02/11/2020 07:30:10
HCL 82 din 24 09 2020 privitoare la Modificarea denumirii structurii din cadrul Directiei de Asistenta Sociala.pdf 2.20 MB26/10/2020 09:48:01
HCL 81 din 24 09 2020 privitor la Completarea inventarului domeniului privat al orasului Brezoi.pdf 5.23 MB26/10/2020 09:35:40
HCL 80 din 24 09 2020 privitoare la Aprobarea protocolului de colaborare in vedere organizarii Live Music Summer Camp Brezoi 2021.pdf 300 KB26/10/2020 09:34:00
HCL 79 din 24 09 2020 privitor la Aprobarea protocolului de colaborare in vederea organizarii Open Blues Festival Brezoi 4th Edition 20-25 iulie 2021.pdf 343 KB26/10/2020 09:31:50
HCL 78 din 24 09 2020 privitor la Aprobarea rectificarii bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2020.pdf 100 KB26/10/2020 09:31:15
HCL 77 din 24.09.2020 privitoare la Desemnarea reprezentantilor CL Brezoi in CA al Liceului Gheorghe Surdu Brezoi pentru anul scolar 2020-2021.pdf 338 KB26/10/2020 09:30:53
HCL 76 din 24 09 2020 privitoare la Expertizarea tehnico-financiara a terenului in suprafata de 7 mp.pdf 450 KB26/10/2020 09:28:00
HCL 75 din 27 08 2020 privitoare la Aprobarea rectificarii bugetului general de venituri si cheltuieli.pdf 109 KB23/09/2020 08:15:38
HCL 74 din 27 08 2020 privitoare la Aprobarea contului de executie al bugetelor orasului Brezoi.pdf 149 KB23/09/2020 08:15:21
HCL 73 din 27 08 2020 privitoare la Aprobarea completarii HCL 66 din 30 07 2020.pdf 194 KB23/09/2020 08:14:51
HCL 72 din 27 08 2020 privitoare la Concesionarea fara licitatie publica ...pdf 654 KB23/09/2020 08:14:15
HCL 71 din 12 08 2020 privitoare la Aprobarea proiectului Imbunatatirea infrastructurii educationale si reabilitare....pdf 581 KB18/08/2020 10:19:29
HCL 71 din 12 08 2020 privitoare la Aprobarea Proiectului Imbunatatirea infrastructurii educationale....pdf 129 KB23/09/2020 08:13:02
HCL 70 din 12 08 2020 privitoare la Aprobarea Proiectului Imbunatatirea calitatii vietii in orasul Brezoi.pdf 134 KB18/08/2020 10:19:07
HCL 70 din 12 08 2020 privitoare la Aprobarea proiectului Imbunatatirea calitatii vietii in orasul Brezoi....pdf 623 KB23/09/2020 08:12:40
HCL 69 din 30 07 2020 privitoare la Aprobarea de facilitati fiscale .pdf 155 KB10/08/2020 10:02:31
HCL 68 din 30 07 2020 privitoare la Modificarea Organigramei si a Statului de functii.pdf 419 KB10/08/2020 10:02:13
HCL 67 din 30 08 2020 privitoare la Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare CL Brezoi.pdf 4.17 MB10/08/2020 10:02:39
HCL 66 din 30 07 2020 privitoare la Aprobarea acordului cadru de colaborare pt gestionare deseuri.pdf 237 KB10/08/2020 09:58:06
HCL 65 din 30 07 2020 privitoare la Aprobarea modificarii Nomenclatorului stradal.pdf 367 KB10/08/2020 09:57:14
HCL 64 din 30 07 2020 privitoare la Aprobarea atribuirii de denumiri unor strazi.pdf 598 KB10/08/2020 09:56:26
HCL 63 din 01 07 2020 privitoare la Aprobarea documentatiilor si indicatorilor tehnico economici, actualizati, ai proiectului Imbunatatirea infrastructurii educationale.pdf 1.53 MB20/07/2020 09:52:42
HCL 62 privitoare la Arobarea documentatiilor si indicatorilor tehnico economici, actualizati, proiect Imbunatatirea calitatii vietii.pdf 4.75 MB20/07/2020 09:51:00
HCL 61 din 25 06 2020 privitoare la Aprobare incheierii unui contract de asistenta juridica pentru dosar 1488 90 2020.pdf 440 KB20/07/2020 09:28:37
HCL 60 din 25 06 2020 privitoare la Aprobarea documentelor necesare demararii procedurii de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare.pdf 203 KB20/07/2020 09:28:15
HCL 59 din 25 06 2020 privind completarea domeniului privat al orasului.pdf 143 KB20/07/2020 09:27:57
HCL 58 din 25 06 2020 privitoare la Aprobarea solicitarii GR in vederea promovarii proiectului de HG privind trecerea, cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul public.pdf 153 KB20/07/2020 09:27:39
HCL 57 din 25 06 2020 privitoare la Evaluarea prin expertizare tehnico financiara a terenurilor intravilane apartinand domeniului privat.pdf 771 KB20/07/2020 09:27:22
HCL 56 din 25 06 2020 privitoare la Aprobarea dării în folosință gratuita a spatiului de 16,73 mp, situat în incinta Primariei Brezoi.pdf 161 KB20/07/2020 09:26:51
HCL 55 din 25 06 2020 privitoare la Aprobarea asocierii orasului Brezoi cu comunele Boisoara, Câineni, Malaia, Perisani, Racovita, Titesti si Voineasa.pdf 1.43 MB20/07/2020 09:26:31
HCL 54 din 25 06 2020 privitoare la Alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni.pdf 311 KB20/07/2020 09:16:48
HCL 53 din 09 06 2020 privitoare la Incheierea unui contract de asitenta juridica pt reprezentare in dosar nr.1325 90 2020.pdf 332 KB20/07/2020 09:46:50
HCL 52 din 09 06 2020 privitoare la Modificarea Anexei la HCL nr.21 din 2020 referitoarel al Principalele manifestari cultural artistice.pdf 157 KB20/07/2020 09:46:29
HCL 51 din 09 06 2020 privitoare la Aprobarea protocolului de colaborare in vederea organizarii Live Music Summer Camp Brezoi.pdf 1.59 MB20/07/2020 09:41:41
HCL 50 din 28 05 2020 privitoare la Aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica.pdf 180 KB22/06/2020 08:25:16
HCL 49 din 28 05 2020 privitoare la Aprobarea Regulamentului de Administrare si functionare a cimitirului , aferent Parohiei 3 Brezoi.pdf 1.26 MB22/06/2020 08:25:16
HCL 48 din 28 05 2020 privitoare la Aprobarea modificarii HCL 24 din 27 02 2020.pdf 154 KB22/06/2020 08:25:16
HCL 47 din 28 05 2020 privitoare la Aprobarea modului de intocmire a Registrului agricol, in perioada 2020-2024.pdf 134 KB22/06/2020 08:25:16
HCL 46 din 28 05 2020 privitoare la Aprobarea rectificarii bugetului general de venituri si cheltuieli al orasului Brezoi.pdf 217 KB22/06/2020 08:25:16
HCL 45 din 28 05 2020 privitoare la Aprobarea contului de executie al bugetelor orasului Brezoi pe sectiuni si a situatiilor financiare la data de 31 03 2020.pdf 272 KB22/06/2020 08:25:16
HCL 44 din 28 05 2020 privitoare la Stabilirea numarului maxim de posturi pentru anul 2020.pdf 221 KB22/06/2020 08:25:16
HCL 43 din 28 05 2020 privitoare la Aprobarea Organigramei, precum si a Regulamentului de organizare si functionare a SVSU.pdf 2.37 MB22/06/2020 08:25:16
HCL 42 din 28 05 2020 privitoare la Aprobarea cesiunii, catre dl Popescu Driga Mircea Vasile, a contractului de concesiune 3 din 03 04 2019.pdf 304 KB22/06/2020 08:25:16
HCL 41 din 28 05 2020 privitoare la Completarea inventarului domeniului privat.pdf 1.69 MB22/06/2020 08:25:16
HCL 40 din 28 05 2020 privitoare la Aprobarea depunerii documentatiei la Ministerul Turismului in vederea initierii unei hotarari a Guvernului Romaniei.pdf 324 KB22/06/2020 08:25:16
HCL 39 din 28 05 2020 privitoare la Evaluarea prin expertizare tehnico financiara a terenurilor.pdf 1.21 MB22/06/2020 08:25:16
HCL 38 din 23 aprilie 2020 privitoare la Aprobarea indexarii nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora si a amenzilor aplicabile in anul 2021.pdf 83.5 KB21/05/2020 10:35:18
HCL 37 din 23 aprilie 2020 privitoare la Aprobarea PUD pentru construire supermarket.pdf 1.16 MB21/05/2020 10:34:57
HCL 36 din 23 04 2020 privitoare la Aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor.pdf 87.6 KB21/05/2020 10:33:44
HCL 35 din 26 03 2020 privind Aprobarea documentelor necesare procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare.pdf 30.3 MB23/04/2020 10:14:12
HCL 34 din 26 03 2020 privitoare la Alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni.pdf 64.0 KB22/04/2020 17:13:18
HCL 33 din 26 03 2020 privitoare la Aprobarea organigramei si a statului de functii ale Serviciului Public de Gospodarie Comunala Brezoi.pdf 542 KB22/04/2020 17:12:21
HCL 32 din 26 03 2020 privitoare la Aprobarea reorganizarii Compartimentului Servicii de ingrijire la domiciliu a Persoanelor Varstnice.pdf 450 KB22/04/2020 17:10:01
HCL 31 din 26 03 2020 privitoare la Reorganizarea activitatilor de maturat, spalat ,stropire si intretinerea cailor publice .pdf 8.02 MB22/04/2020 17:08:10
HCL 30 din 26 04 2020 privitoare la Aprobarea infiintarii activitatii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in cadrul Serviciului de salubrizare Brezoi.pdf 9.7 MB22/04/2020 17:02:18
HCL 29 din 26 03 2020 privitoare la Modificarea si completarea anexei nr.1 la HCL nr 86 din 2018 respectiv a Regulamentului serviciului de salubrizare in orasul Brezoi.pdf 3.75 MB22/04/2020 16:55:53
HCL 28 din 26 03 2020 privitoare la Aprobarea utilizarii excedentului din exercitiul bugetar al anului 2019 rezultat din activitati finantate integral din venituri proprii.pdf 316 KB22/04/2020 16:51:14
HCL 27 din 26 03 2020 privitoare la Completarea HCL nr 82 din 29 11 2018 privind Infiintarea Serviciului de Iluminat Public din orasul Brezoi.pdf 13.8 MB22/04/2020 16:37:49
HCL 26 din 26 03 2020 privitoare la Aprobarea noii structuri organizatorice a Spitalului Orasenesc Brezoi.pdf 439 KB22/04/2020 16:30:37
HCL 25 din 26 03 2020 privitoare la Aprobarea completarii anexei la HCL nr 34 din 29 09 2016.pdf 857 KB22/04/2020 13:19:14
HCL 24 din 27 02 2020 privitoare la Aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica.pdf 85.5 KB16/03/2020 12:01:29
HCL 23 din 27 02 2020 privitoare la Aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza orasului Brezoi.pdf 115 KB16/03/2020 12:01:16
HCL 22 din 27 02 2020 privitoare la Aprobarea reorganizarii Compartimentului Servicii de ingrijire la domiciliu.pdf 430 KB16/03/2020 11:52:12
HCL 21 din 27 02 2020 privitoare la Aprobarea principalelor manifestari cultural-artistice, sociale si educative.pdf 370 KB16/03/2020 11:51:40
HCL 20 din 27 02 2020 privitoare la Insusirea inventarului domeniului public si privat si al patrimoniului orasului Brezoi.pdf 93.2 KB16/03/2020 11:51:17
HCL 19 din 27 02 2020 privitoare la Aprobarea contului de executie al bugetelor orasului Brezoi.pdf 136 KB16/03/2020 11:51:01
HCL 18 din 27 02 2020 privitoare la Vanzarea directa a terenului in suprafata de 2,88 mp.pdf 180 KB16/03/2020 11:50:46
HCL 17 din 27 02 2020 privitoare la Evaluarea prin expertizare tehnico-financiara a terenurilor.pdf 212 KB16/03/2020 11:50:29
HCL 16 din 27 02 2020 privitoare la Concesionarea fara licitatie publica catre Dumitrescu Maria.pdf 608 KB16/03/2020 11:49:29
HCL 15 din 27 02 2020 privitoare la Completarea inventarului domeniului privat al orasului Brezoi.pdf 160 KB16/03/2020 11:48:37
HCL 14 din 27 02 2020 privitoare la Aprobarea concesionarii fara licitatie publica a terenurilor.pdf 4.10 MB16/03/2020 11:48:07
HCL 13 din 30 01 2020 privitoare la Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020.pdf 4.92 MB20/02/2020 08:39:50
HCL 12 din 30 01 2020 privitoare la Aprobarea tarifului de salubrizare.pdf 185 KB20/02/2020 08:39:50
HCL 11 din 30 01 2020 privitoare la Modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului orasului Brezoi.pdf 553 KB20/02/2020 08:39:26
HCL 10 din 30 01.2020 privitoare la Aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.pdf 313 KB20/02/2020 08:39:26
HCL 09 din 30 01 2020 privitoare la Infiintarea unui post de asistent personal.pdf 156 KB20/02/2020 08:39:26
HCL 08 din 30 01 2020 privitoare la Completarea inventarului domeniului privat al orasului Brezoi.pdf 1.11 MB20/02/2020 08:38:54
HCL 07 din 30 01 2020 privitoare la Evaluarea prin expertizare tehnico-financiara a terenului intravilan cu suprafata de 50 mp.pdf 318 KB20/02/2020 08:38:54
HCL 06 din 30 01 2020 privitoare la Scoaterea la vanzare prin licitatie publica si stabilirea pretului de pornire la licitatie pentru terenul cu suprafata de 2,88 mp.pdf 838 KB20/02/2020 08:38:54
HCL 05 din 30 01 2020 privitoare la Aprobarea Regulamentului privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari.pdf 840 KB20/02/2020 08:39:26
HCL 04 din 30 01 2020 privitoare la Constituirea Formatiei locale de salvarea montana SALVAMONT Brezoi.pdf 220 KB20/02/2020 08:38:54
HCL 03 din 30 01 2020 privitoare la Aprobarea raportului de evaluare a performantelor profesionale individuale, pe anu 2019, a secretarului orasului Brezoi.pdf 3.84 MB20/02/2020 08:38:54
HCL 02 din 08 01 2020 privitoare la Aprobarea acoperirii definitive din deficitul bugetului local a deficitului sectiunilor bugetare, pe anul 2019.pdf 93.2 KB16/01/2020 09:22:43
HCL 01 din 08 01 2020 privitoare la Modificarea art. 31 din HCL 85 din 29 11 2018.pdf 1.15 MB16/01/2020 09:22:12
 

Tipărire