Autentificare

Autentificare

Proiecte Hotarari

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale consiliului local al orașului Brezoi

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Brezoi

ANUNT

In conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica, se aduce la conostinta locuitorilor orasului Brezoi proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Brezoi.

Cei interesati pot face, in scris, propuneri si sugestii, in conditiile legii, privind acest proiect de hotarare, care vor fi depuse la Primaria Brezoi pana la data de 01.04.2021.

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.