Autentificare

Autentificare

Proiecte Hotarari

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale consiliului local al orașului Brezoi

Proiect de Hotarare Privind "Predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii "C.N.I."S.A., a amplasamentului din Str.Trandafirilor, nr.23, Oras Brezoi, Judetul Vâlcea şi asigurarea condiţii

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Proiect de hotarare referitor la Modificarea Statului de functii de functii al aparatului de specialitate al Primarului

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Proiect de Hotarare privind Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) pentru creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinaţie unitate de învăţământ în Liceul Gheorghe

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.