Autentificare

Autentificare

Informatii de interes public comunicate din oficiu 2022

Conform art. 5 alin (1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

Mai mult...

Tipărire Email

Atașamente inline:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Documente Atașate:


Descărcați documentul ""
.


Descărcați documentul ""
.

Informatii de interes public comunicate din oficiu 2020

Conform art. 5 alin (1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

Mai mult...

Tipărire Email

Atașamente inline:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Primăria oraşului Brezoi, cu sediul în Str. Lotrului, oraşul Brezoi, judeţul Valcea, colectează Şi procesează datele personale in format scris si informatic, cu respectarea prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Mai mult...

Tipărire Email

Carta auditului intern

1.1. Carta auditului intern se elaboreaza de compartimentul audit public intern din cadrul U.A.T. Oras Brezoi, In conformitate cu prevederile art. 18 a lin. (1) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicata, cu modificarile ulterioare.

1.2. Carta auditului intern reprezinta documentul oficial care prezinta misiunea, competenta si responsabilitatile auditului intern.

1.3. Carta auditului intern stabileste scopul si sfera de activitate a auditului intern, prezinta pozitia compartimentului de audit public intern In cadrul U.A.T. Oras Brezoi, prezinta drepturile si obligatiile auditorului care activeaza in cadrul compartimentului de audit public intern, autorizeaza accesul Ia datele, informatiile si alte bunuri fizice ale structurii auditate, care sunt necesare pentru realizarea activitatii de audit intern.

1.4. Carta auditului intern informeaza despre obiectivele, tipurile de audit si metodologia de audit intern, stabileste sistemul de relatii lntre auditorul intern, entitatea/structura auditata, auditorii externi si prezinta regulile de conduita etica.

Tipărire Email