Autentificare

Autentificare

Informatii de interes public comunicate din oficiu 2022

Conform art. 5 alin (1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

 1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
 2. Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de fundionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;
 3. Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
 4. Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv:denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
 5. Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
 6. Strategiile si programele proprii;
 7. Lista cuprinzand documentele de interes public;
 8. Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate potrivit legii;
 9. Modalitatea de contestarea deciziei autoritatii sau institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

Primaria Oras Brezoi se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Organigrama Primariei Oras Brezoi si statul de functii au fost aprobate prin Hotararea Consiliului Local Oras Brezoi nr.39/28.06.2018, modificata prin H.C.L. NR. 71/ 26/09/2019, pe care o anexam la prezenta.

Atributiile compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate, aprobat prin Hotararea Consiliului Local Oras Brezoi nr.60/25.06.2013, modificata si completata prin hotararea nr.32/31.05.2018.

Program de funcționare al Primăriei Oraș Brezoi

Luni: 08:00-16:00
Marti: 08:00-16:00
Miercuri: 08:00-16:00
Joi: 08:00-16:00
Vineri: 08:00-16:00

Program audiențe:

Primar: LUNI: 08:00-12:00
Viceprimar; MIERCURI: 08:00-12:00
Secretar: VINERI: 08:00-12:00

Inscrierile se fac zilnic la registratura Primariei Oras Brezoi sau la telefon 0250778240.

Numele si prenumele persoanelor din conducerea institutiei si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
Persoanele din conducerea primariei:

Schell Robert Adrian - Primar
Busu Adrian - Viceprimar
Sandu Nicolae - Secretar General UAT

Functionarii responsabili cu difuzarea informatiilor publice:

 • Berbece Angelica - informarea publica directa a persoanei si informarea inter-institutionala;
 • Turcu Georgeta - informarea presei

Coordonate de contact

Denumire: Primaria Oras Brezoi
Sediul: str.Lotrului, nr.2, Brezoi, jud. V aleea
Telefon: +40 250778240, +40 250778470
Fax: +40 250778240
Adresa e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Adresa paginii de Internet: www.primariabrezoi.ro

Buget si surse de finantare

Sursele de finantare ale bugetului local sunt:

 • venituri proprii
 • venituri de la bugetul de stat

Bugetele sunt disponibile pentru consultare prin accesarea legaturii de mai jos:
http/uat.mai.gov.ro

Programe si strategii

Strategia de dezvoltare durabila a orasului Brezoi pe perioada 2021-2027, reprezinta ansamblul de obiective, actiuni si masuri care vizeaza dezvoltarea durabila a orasului Brezoi in vederea cresterii standardului de viata a cetatenilor.

A fost aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr 04/27.01.2022.

Strategia de dezvoltare durabila a orasului Brezoi pe perioada 2021-2027, este disponibila pe pagina de internet a primariei www.primariabrezoi.ro.

 

Documente de interes public:

 • hotararile adoptate de Consiliul Local Brezoi;
 • dispozitiile emise de primarul orasului Brezoi;
 • lista certificatelor de urbanism;
 • lista autorizatiilor de construire/desfiintare;
 • sursele financiare, bugetul, bilantul contabil;
 • programele si strategiile proprii.

Declaratii de avere si de interese

Declaratia de avere reprezinta un document scris, actualizat periodic, prin care functionarul public declara pe propria raspundere veniturile realizate si bunurile materiale detinute.

Declaratia de interese reprezinta un document scris, actualizat periodic, prin care functionarul public declara pe propria raspundere activitatile pe care le desfasoara sau functiile pe care le detine in afara functiei publice.

Declaratiile de avere si declaratiile de interese ale functionarilor publici si alesilor locali din cadrul Primariei Oras Brezoi au fost publicate pe pagina de Internet a primariei: www.primariabrezoi.ro

Modalitati de contestare

Conform prevederilor art.22 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, accesul la informatiile de interes public comunicate din oficiu se realizeaza obligatoriu prin:

 • afisare pe pagina de internet proprie a autoritatii sau institutiei publice;
 • afisarea la sediul autoritatii sau institutiei publice;
 • consultare la sediul autoritatii sau institutiei publice, in punctul de informare-documentare.

Solicitarea informatiilor de interes public, altele decat cele prevazute sa fie comunicate din oficiu, va fi adresata institutiei sau autoritatii publice, de catre orice persoana, iar autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda in scris la solicitarea informatiilor de interes public in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii.

Daca solicitantul, dupa primtea raspunsului la reclamatia administrativa, se considera in continuare lezat in drepturile sale prevazute de lege, poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul institutiei publice.

Modelele de cerere de informatii de interes public si de reclamatii administrative sunt anexate la prezenta si se pot procura de la sediul Primariei Oras Brezoi - Compartiment Relatii Publice, consiliere pe probleme economice.

Tipărire Email

Atașamente inline:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Documente Atașate:


Descărcați documentul model_reclamatie_administrativa_-_legea544.pdf
.


Descărcați documentul model_solicitare_legea_544.pdf
.