Carta auditului intern

Scris de Administrator și publicat la 26 Feb 2018, 16:21, în categoria: Alte informatii publice.

1.1. Carta auditului intern se elaboreaza de compartimentul audit public intern din cadrul U.A.T. Oras Brezoi, In conformitate cu prevederile art. 18 a lin. (1) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicata, cu modificarile ulterioare.

1.2. Carta auditului intern reprezinta documentul oficial care prezinta misiunea, competenta si responsabilitatile auditului intern.

1.3. Carta auditului intern stabileste scopul si sfera de activitate a auditului intern, prezinta pozitia compartimentului de audit public intern In cadrul U.A.T. Oras Brezoi, prezinta drepturile si obligatiile auditorului care activeaza in cadrul compartimentului de audit public intern, autorizeaza accesul Ia datele, informatiile si alte bunuri fizice ale structurii auditate, care sunt necesare pentru realizarea activitatii de audit intern.

1.4. Carta auditului intern informeaza despre obiectivele, tipurile de audit si metodologia de audit intern, stabileste sistemul de relatii lntre auditorul intern, entitatea/structura auditata, auditorii externi si prezinta regulile de conduita etica.

Attachments:
Download this file (Carta auditului intern.pdf)Carta auditului intern[ ]

Tipărire