Autentificare

Autentificare

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Primăria oraşului Brezoi, cu sediul în Str. Lotrului, oraşul Brezoi, judeţul Valcea, colectează Şi procesează datele personale in format scris si informatic, cu respectarea prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Rolul prezentei notificări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate şi scopul în care acestea sunt folosite.

Utilizarea datelor personale în scopul prestării serviciilor publice prin compartimentele de specialitate:

1. Serviciul public de evidenta persoanelor
2. Compartiment juridic;
3. Secretar U.A.T.;
4. Compartiment autoritate tutelara asistenta sociala si asistenta medicala;
5. Compartiment registru agricol;
6. Serviciu Buget, Contabilitate;
7. Compartiment proiecte si integrare europena;
8. Compartiment Impozite si taxe locale;
9. Compartiment resurse umane;
10.Compartiemnt urbanism amenajarea teritoriului;
11.Compartiment protectia mediului si spatii verzi;
12. Compartiment transport;
13.Compartijment audit intern;
14.Compartiment pentru situatii de urgenta si protectia civila;
15. Compartiment evenimente cultura si sport;
16.Compartiment relatii publice, consiliere pe probleme economice;
17.Compartiment administrativ, protocol informare,documentare si relatii cu mass media.

Legalitatea prelucrării (conform prevederilor art.6 si art. 9 din Regulamentul nr. 679/2016)

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele cu caracter personal in conditiile impuse de lege:

1. Autorităţile statului, inclusiv autorităţi fiscale;

Datele cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru a se conforma normelor fiscale si administratiei publice locale. In cazul in care obligatia legala
de a va pastra datele inceteaza, va vom sterge datele.

Drepturile dumnevoastra sunt in conformitate cu legislatia privind protectia datelor, pentru informatii suplimentare va puteti adresa Ofiterului pentru protectia datelor la sediul Primariei Brezoi.

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi în baza prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal, la sediul Primariei Brezoi.

Primăria orasului Brezoi, vă informează că evaluează si îmbunătăteste în mod constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării prelucrări a datelor cu
caracter personal în condiţii de siguranţă şi securitate.

RESPONSABIL
TERTEREANU GABRIELA IOANA

 

Tipărire Email