Ordinul Prefectului nr. 689 privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a Consiliului Local al oraşului BREZOI, judeţul Vâlcea

Scris de Administrator și publicat la 02 Noi 2020, 14:41, în categoria: Alte informatii publice.

Prefectul Judeţului Vâlcea

Având în vedere:

Constatând că numărul consilierilor locali care au depus jurământul în condiţiile  art. 116 alin. (5) - (7) este mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât  jumătate din numărul total al membrilor consiliului local.

În conformitate cu prevederile art. 118 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 275 alin. (1) şi alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, emite următorul:

ORDIN

Art.1. Cu data de 01.11.2020 se declară ca fiind legal constituit consiliul local al oraşului BREZOI, judeţul Vâlcea.

Art.2. In termen de 10 zile de la comunicarea prezentului ordin este necesară validarea mandatului supleantului din partea Partidului Naţional Liberal.

Art.3. Prezentul ordin se comunică prin grija Compartimetului Relaţii cu Publicul: Judecătoriei Brezoi, Secretarului General al oraşului BREZOI, Primăriei oraşului BREZOI,  Partidelor politice şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare.

Art.4. Secretarul General al oraşului BREZOI va aduce la cunoştinţă Publică prezentul ordin prin afişare la sediul Primariei oraşului BREZOI, respectiv prin publicare pe site-ul  instituţiei.

Tipărire

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.