Autentificare

Autentificare

Alte informații financiare

Dezvoltare Locala

Strategia de dezvoltare economico-sociala pe perioada 2007-2013 reprezinta ansamblul de obiective, actiuni si masuri care vizeaza dezvoltarea durabila a orasului Brezoi in vederea cresterii standardului de viata  a cetatenilor.
Obiectivul strategiei de dezvoltare socio-economica a orasului pentru 2007-2013 cel al Regiunii Sud – Vest Oltenia din care facem parte, respectiv acela de a aduce Produsul Intern Brut pe cap de locuitor la nivelul mediei din Romania, sau nu mai putin de 95% din aceasta valoare. Obiectivul general de mai sus poate fi atins prin:

  1. Crearea de noi locuri de munca avand in vedere scaderea numarului de lucratori din agricultura si alte cateva sectoare industriale (Prioritatile 1, 2, 3; 4)
  2. Cresterea atractivitatii orasului prin valorificarea zonei urbane, a turismului, printr-o infrastructura dezvoltata si resurse umane calificate (Prioritatile  1, 2, 3, 4, 5)
  3. Cresterea competitivitatii orasului prin sprijinirea intreprinderilor, imbunatatirea infrastructurii si calificarea resurselor umane (Prioritatile 1, 2, 3, 5)

    Mai mult...

    Tipărire Email