Autentificare

Autentificare

Bugetul Local

Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019

Luand in discutie referatul de aprobare nr.6095/15.10.2019 prezentat de domnul Schell Robert - primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisilor de specialitate, precum si raportul de specialitate  nr.6096/15.10.2019, intocmit de Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar, Investitii, Venituri, Taxe, aratandu-se ca prin si HGR nr.752/2019 se repartizeaza orasului Brezoi suma de 1.204 mii lei - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, poz. 1562, publicata in MO nr.843/16.10.2019 si se impune rectificarea bugetului local al orasului pe anul 2019 atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma mai sus mentionata.

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Bugetul general de venituri si cheltuieli pe anul 2019

Se aproba bugetul general al orasului Brezoi pe anul 2019 care stabileste venituri in suma totala de 30.983,75 mii lei si cheltuieli in suma totala de 30 983,75 mii lei.

Se aproba bugetul local de venituri si cheltuieli al orasului Brezoi pe anul 2019, care se stabileste venituri in suma totala de 19.958,75 mii lei si cheltuieli in suma totala de 19 958,75 mii lei.

Tipărire Email

  • 1
  • 2