Autentificare

Autentificare

Bugetul Local

Bugetul pentru anul 2022

Tipărire Email

Documente Atașate:


Descărcați documentul bugetul_institutiilor_publice_si_activitatilor_finantate_integral_sau_partial_din_venituri_proprii_pe_anul_2021.pdf
.


Descărcați documentul bugetul_local_pe_anul_2021_si_estimari_pentru_anii_2022-2024.pdf
.


Descărcați documentul bugetul_local_pe_anul_2022_sectiunea_de_dezvoltare.pdf
.


Descărcați documentul bugetul_local_pe_anul_2022_sectiunea_de_functionare.pdf
.


Descărcați documentul lista_obiectivelor_de_investitii_2022.pdf
.

Hotararea 99 din 30 09 2021 privitoare la Aprobarea rectificarii Bugetului general de venituri si cheltuieli

Se aprobă rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al oraşului Brezoi pe anul 2021, dupa cum urmeaza:

  • Se majoreaza cu suma de 679 mii lei, din cota de 63% (cod 04.02.01 );
  • Se diminueaza cu suma de 84 mii Ici, din cota de 14% (cod 04.02.04 ).

Suma rezultata va fi repartizata la cheltuieli pentru acoperirea necesarului de cheltuieli de personal trimestrul IV 2021, respectiv suma de 250 mii lei, iar suma de 345 mii lei va fi repartizata pentru sustinerea investitiilor aflate în derulare, precum si pentru acoperirea cheltuielilor de functionare necesare în trim. IV-2021.

Astfel, bugetul general rectificat al UAT Oras Brezoi, pc anul 2021 este în suma de 43.714 mii lei, atat la venituri cat si la cheltuieli.

Cheltuielile cuprinse in lista de investitii sunt in suma de I 7.074, 97 mii Ici.

Tipărire Email

Atașamente inline:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.