Autentificare

Autentificare

Bugetul Local

Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019

Luand in discutie referatul de aprobare nr.6095/15.10.2019 prezentat de domnul Schell Robert - primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisilor de specialitate, precum si raportul de specialitate  nr.6096/15.10.2019, intocmit de Serviciul Buget, Contabilitate, Financiar, Investitii, Venituri, Taxe, aratandu-se ca prin si HGR nr.752/2019 se repartizeaza orasului Brezoi suma de 1.204 mii lei - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, poz. 1562, publicata in MO nr.843/16.10.2019 si se impune rectificarea bugetului local al orasului pe anul 2019 atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma mai sus mentionata.

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.