Autentificare

Autentificare

Executia Bugetara

Aprobarea contului de executie al bugetelor orasului Brezoi pe sectiuni si a situatiilor financiare la data de 30.09.2019

In conformitate cu prevederile: Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, ale art.l alin.2 si art.49 alin.(12) din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 20 19; Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru eleborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare se aproba contul de executie al bugetelor orasului Brezoi pe sectiuni si a situatiilor financiare la data de 30.09.2019, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

  • 1
  • 2