Autentificare

Autentificare

Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Oraşul Brezoi, Judeţul Vâlcea

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Oraşul Brezoi stabileşte modul în care se vor pune în aplicare conceptele moderne de planificare şi management al mobilităţii urbane durabile, aşa cum au fost definite şi implementate la nivel european. Aceste concepte sunt particularizate la specificul Oraşului Brezoi, urmărind maximizarea efectelor aduse prin îmbunătăţirea indicatorilor de mobilitate pe termen scurt (2019) şi mediu (2023) .

Totodată, planul stabileşte mecanismul de monitorizare care va permite evaluarea continuă şi revizuirea acestuia, inclusiv posibilitatea de a corecta abaterile sau reformula obiectivele într-o adaptare permanentă la dinamica mediului urban. Spre deosebire de abordările tradiţionale de planificare a transporturilor, noul concept pune un accent deosebit pe implicarea cetăţenilor şi a tuturor părţilor interesate, pe coordonarea politicilor între sectoare (transport, utilizarea teritoriilor, mediu înconjurător, dezvoltare economică, politici sociale, sănătate, siguranţă etc.), între diferitele niveluri de autoritate publică şi între autorităţile învecinate.

Prezentul plan prezintă o viziune sustenabilă de dezvoltare pentru zona urbană a Oraşului Brezoi şi ţine cont de costurile şi beneficiile sociale, prin "internalizarea costurilor externe". Nu în ultimul rând, trebuie subliniat faptul că planificarea pentru viitorul oraşului în cadrul PMUD este centrată pe cetăţeni. Cetăţenii Oraşului Brezoi, în calitate de călători, oameni de afaceri, consumatori, clienţi, sau orice rol ar putea avea ei, sunt parte a soluţiei, realizarea planului de mobilitate urbană durabilă însemnând "Planificare pentru Oamenii din Oraşul Brezoi".

Scopul esenţial al PMUD este definit de Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată cu completările şi modificările ulterioare în anul 2013. Potrivit acestui document legislativ, Planul de Urbanism General (PUG) trebuie să includă printre altele şi un Plan de Mobilitate Urbană (Art. 46, lit. e, introdusă prin punctul 23 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 7/2011 începând cu 13.07.2013). Acesta reprezintă o documentaţie complementară strategiei de dezvoltare teritorială şi planului urbanistic general.

Tipărire Email