Autentificare

Autentificare

Alte Documente

 

Logo Orașul Brezoi

Procesele verbale ale ședintelor

Procesele verbale ale şedinţelor consiliului local al orașului Brezoi

Logo Orașul Brezoi

Informații din oficiu asupra problemelor de interes public

Informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice locale

Logo Orașul Brezoi

Registrul Spațiilor Verzi

Registrului local al spatiilor verzi apartinand domeniului public al orașului Brezoi, Județul Vâlcea

Logo Orașul Brezoi

Minutele ședintelor consiliului local

Consemnările, în rezumat, punctelor de vedere exprimate de participanţi la o şedinţă publică.

Logo Orașul Brezoi

Registru propuneri, sugestii și opinii privitoare la proiectele hotărârilor și dispozițiilor

Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorităţii deliberative şi dispoziţiilor au

Logo Orașul Brezoi

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative.

Logo Orașul Brezoi

Oferte Vanzare Terenuri

In conformitate cu Legea 17/2014, primaria orasului Brezoi face cunoscute urmatoarele oferte de vanzari terenuri pe raza localitatii:

Logo Orașul Brezoi

Convocări Ședințe Consiliu Local

Informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice locale

Logo Orașul Brezoi

Publicații de Căsătorie

În temeiul art. 285 din Legea nr. 287 /2009 privind Codul Civil, orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei