Autentificare

Autentificare

Prezentare

Prezentare

Pozitia si localizarea geografica

Orasul Brezoi este situat aproape în partea centrala a României, în Carpatii Meridionali, cuprinzând partea estica a grupei Parângului (estul si sud-estul Muntilor Lotrului, nordul Muntilor Capatânii) si sud-vestul grupei Fagarasului (vestul Muntilor Cozia) în Depresiunea Loviştei sau Titeşti-Brezoi (cuprinzând zona de confluenta a Lotrului cu Oltul), la întretaierea paralelei de 45º21’ lat.N cu meridianul de 24º15’ long.E.
Brezoi se afla în extremitatea central-nordica a judetului Vâlcea la limita acestuia cu judetul Sibiu. Prin aceasta pozitie geografica, orasul Brezoi este situat la 35 km departare de municipiul Râmnicu-Vâlcea, pe D.N.7 (E81), la 67 km de orasul Sibiu, tot pe D.N.7 (E81), la 35 km de statiunea Voineasa pe D.N.7A.
Orasul Brezoi are o pozitie geografica excentrica în cadrul retelei urbane a judetului Vâlcea, reprezentând centrul cel mai nordic si cu o evolutie net diferentiata de celelalte orase ale acestuia. Strabatut pe directia nord-sud de calea ferata Sibiu-Piatra Olt si de drumul national 7 (D.N.7) sau drumul european 81(E81), orasul are legaturi atât în cadrul judetului cât si cu toate celelalte orase si asezari ale tarii.
Vatra orasului cuprinde partile joase din Valea Lotrului, la confluenta acestuia cu râul Olt, cât si o parte din Valea Oltului, unde se afla o serie de localitati componente Brezoiului.

 

Vecinii

În nord, limita orasului este altitudinala, fiind luata pe zona înalta a Muntilor Lotrului, având o directie est-vest si se învecineaza cu judetul Sibiu.
În nord-est, limita este tot altitudinala, ce desparte de comuna Câineni, iar în est Brezoiul are ca vecini: comuna Racovita si comuna Perisani.
Pe o mica portiune, în sud-est, este vecin cu comuna Salatrucel.
În partea sudica, orasul Brezoi se învecineaza cu orasele Calimanesti si Baile Olanesti, iar în vest cu comuna Malaia.

Relieful

Este alcatuit din Muntii Lotrului la nord si Muntii Capatânii la sud, subunitati ale masivului Parâng. Cele doua grupe muntoase închid zona depresionara a Depresiunii Lovistei, care separa masivul Parâng de masivul Fagaras.
Vatra cu locuintele oamenilor se afla în zona depresionara ce este înconjurata de masive muntoase cu denumiri, ca: Poiana Sulitei, Vârful Turtudanul, Purcarul, Purcarelul, Pleasa Oii, ce apartin Muntilor Lotrului, iar la sud se afla Naratu cu înaltime de peste 1495 m, Foarfeca, Verdesul, Poiana Târsei, Plaiul lui Stan, Poiana lui Pavel etc. din Muntii Capatânii.
Altitudinea reliefului în zona locuita este de 275-350 m si creste în zona montana spre sud, nord si est. Cele mai mari înaltimi se afla în Muntii Lotrului: Vf. Sterpu (2114 m), Vf. Pârcalabu (1980 m), Vf. Robu (1899 m).

Clima

Clima este temperat continentala de tip muntos, specifica zonei Carpatilor Meridionali, dar mai blânda datorita asezarii orasului în zona depresionara.
Temperaturile medii anuale oscileaza între 5-6º C la 8º C, temperatura medie a lunii celei mai calde (iulie) este de 15-16º C, iar a lunii celei mai friguroase (ianuarie) de –3,5º C. Variatiile de temperatura sunt în functie de altitudine, ca si precipitatiile medii anuale ce variaza intre 800-1200 l/an.
Vânturile sunt în general slabe. Se simt brizele de munte mai ales primavara si toamna.

Reteaua hidrografica

Reteaua hidrografica este bogata fiind alcatuita din râul Lotru ce colecteaza toate apele de pe suprafata orasului, în afara de satele de pe Valea Oltului.
Cele mai importante pâraie ce se varsa în Lotru sunt, pe stânga: Pascoaia, Hotarul, Vasilatu, Valea Doabrei, iar pe dreapta: Valea lui Stan, Vultureasa, Valea Satului si Daneasa.
Prin zona Brezoiului, pe directia nord-sud trece si Oltul, adunând afluenti din Muntii Lotrului. Pe Olt se afla lacul de acumulare de la Gura Lotrului.

Învelisul bio si pedogeografic

Învelisul bio si pedogeografic este în functie de asezare si relief (altitudine).
Vegetatia zonala pe altitudine cuprinde etaje si subetaje, ca etajul nemoral (al padurilor de foioase), etajul boreal (al padurilor de molid), etajul subalpin (al tufarisurilor) si etajul alpin (al tufarisurilor pitice si pajisti secundare). În lunca Lotrului exista si zavoaie de arini.
Fauna este bogata, ca si vegetatia, fiind specifica zonei muntoase. Exista si o fauna acvatica unde predomina salmonidele.
Solurile sunt în functie de o serie de factori, fiind slab bogate în humus, facând parte din clasa cambisolurilor si spodosolurilor.

Componenta administrativa

Din punct de vedere administrativ, conform împartirii administrativ-teritoriale din anul 1968, orasul Brezoi se compune din: orasul Brezoi propriu-zis si 9 sate: Păscoaia, Valea lui Stan, Vasilatu, Golotreni, Văratica, Proieni, Corbu, Drăgăneşti si Călineşti.

 

Prezentarea completa a Orasului Brezoi este disponibila pentru descarcare aici

Tipărire Email