Autentificare

Autentificare

Concurs de recrutare pentru 3 funcţii de şofer

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

Serviciul Comunitar de Transport Public Local al oraşului Brezoi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă pentru 3 funcţii contractuale de execuţie de şofer treapta profesională I, cu următoarele conditii:

Mai mult...

Tipărire Email

Atașamente inline:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Rezultatul final al concursului de recrutare din data de 23 august 2022 organizat pentru ocuparea funcţiei de director executiv din cadrul Directiei de Asistenta Sociala

Tipărire Email

Alte anunțuri legate de acest concurs: Rezultatul probei interviului sustinut în data de 23.08.2022 în cadrul concursului pentru ocuparea functiei publice de director executive din cadrul Directiei de Asistenta Sociala,
Alte anunțuri legate de acest concurs: Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din data de 23.08.2022 pentru ocuparea functiei publice de director executiv din cadrul Directiei de Asistenta Sociala,
Alte anunțuri legate de acest concurs: Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare din data de 23 august 2022 pentru ocuparea funcţiei publice de director executiv din cadrul Directiei de Asistenta Sociala,
Alte anunțuri legate de acest concurs: Anunt concurs recrutare functie publica director

Atașamente inline:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Rezultatul probei interviului sustinut în data de 23.08.2022 în cadrul concursului pentru ocuparea functiei publice de director executive din cadrul Directiei de Asistenta Sociala

Articole legate de acest anunt:

Tipărire Email

Alte anunțuri legate de acest concurs: Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din data de 23.08.2022 pentru ocuparea functiei publice de director executiv din cadrul Directiei de Asistenta Sociala,
Alte anunțuri legate de acest concurs: Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare din data de 23 august 2022 pentru ocuparea funcţiei publice de director executiv din cadrul Directiei de Asistenta Sociala,
Alte anunțuri legate de acest concurs: Anunt concurs recrutare functie publica director

Atașamente inline:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din data de 23.08.2022 pentru ocuparea functiei publice de director executiv din cadrul Directiei de Asistenta Sociala

Articole legate de acest anunt:

Tipărire Email

Alte anunțuri legate de acest concurs: Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare din data de 23 august 2022 pentru ocuparea funcţiei publice de director executiv din cadrul Directiei de Asistenta Sociala,
Alte anunțuri legate de acest concurs: Anunt concurs recrutare functie publica director

Atașamente inline:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare din data de 23 august 2022 pentru ocuparea funcţiei publice de director executiv din cadrul Directiei de Asistenta Sociala

Articole legate de acest anunt:

Tipărire Email

Alte anunțuri legate de acest concurs: Anunt concurs recrutare functie publica director

Atașamente inline:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Anunt concurs recrutare functie publica director

Articole legate de acest anunt:

In temeiul prevederilor art. 618 alin. (3) teza 1 din O.U.G. nr.5712019, privind Codul administrativ, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea
şi dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

PRIMĂRIA ORAŞULUI BREZOI

cu sediul în oraşul Brezoi, str.Lotrului, nr.2, judeţul Vâlcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante, de director executiv din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Brezoi.

Mai mult...

Tipărire Email

Documente Atașate:


Descărcați documentul anunt_concurs_recrutare_functie_publica_director.pdf
.