Autentificare

Autentificare

Anunt selectie dosare functie publica de inspector

cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare din data de 14 ianuarie 2020 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului protecţie civilă.

Mai mult...

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Anunt rezultate proba scrisa post auditor

ANUNȚ

cu privire Ia rezultatul probei scrisc la concursul de recrutare din data de OG ianuarie 2020 pentru ocuparea functiei publice de executie de auditor, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului audit intern.

Mai mult...

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscrişi la concursul de recrutare din data de 06 ianuarie 2020 pentru ocuparea funcţiei de auditor

ANUNŢ

cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscrişi la concursul de recrutare din data de 06 ianuarie 2020 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa 1, gradul profesional asistent din cadrul Compartimentului audit intern.

Mai mult...

Tipărire Email

Alte anunțuri legate de acest concurs: Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului audit intern

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Examen de promovare în grad profesional în data de 21 ianuarie 2020 ora 10.00

Primăria oraşului Brezoi, în conformitate cu prevederile art. 478, art. 479 coroborate cu prevederile art. 597 alin. (1) lit. h) şi art. 618 alin. (22) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările, organizează examen de promovare în grad profesional, la sediul instituţiei, din str.Lotrului, nr. 2, în data de 21 ianuarie 2020 ora 10.00, proba scrisă şi proba interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.

Mai mult...

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Concurs de recutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de inspector, clasa 1, grad profesional debutant

PRIMĂRIA ORAŞULUI BREZOI

cu sediul în oraşul Brezoi, str.Lotrului, nr.2, judeţul Vâlcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa 1, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului protecţie civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Brezoi astfel :

Mai mult...

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.