Autentificare

Autentificare

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului audit intern

Articole legate de acest anunt:

ANUNT

In temeiul prevederilor art. 618 alin. (3) teza 1 din O. U. G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

PRIMĂRIA ORAȘULUI BREZOI

cu sediul în oraşul Brezoi, str. Lotrului, nr.2, judeţul Vâlcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional asistent din cadrul compartimentului audit intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Brezoi astfel:

Mai mult...

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare din data de 14 noiembrie 2019 pentru ocuparea postului de şofer in cadrul Compartimentului pentru situaţii de urgenţă

ANUNŢ

cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul de recrutare din data de 14 noiembrie 2019 pentru ocuparea postului vacant, contractual, de şofer, treapta profesională I din cadrul Compartimentului pentru situaţii de urgenţă.

Mai mult...

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din data de 14 noiembrie 2019 pentru ocuparea postului de şofer din cadrul Compartimentului pentru situaţii de urgenţă

ANUNŢ

cu privire la rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din data de 14 noiembrie 2019 pentru ocuparea postului vacant, contractual, de şofer, treapta profesională I din cadrul Compartimentului pentru situaţii de urgenţă

Mai mult...

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.