Autentificare

Autentificare

Rezultatul selectiei dosatelor candidarilor înscrişi la concursul de recrutare din data de 27 iunie 2017

ANUNŢ

cu privire la rezultatul selectiei dosatelor candidarilor înscrişi la concursul de recrutare din data de 27 iunie 2017 pen1ru ocuparea functjei publice vacante de referent clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului  Autoritate Tutelara, Asistenti Socială şi Asistenta Medicală

Mai mult...

Tipărire Email

PRIMĂRIA ORAŞ BREZOI organizează examen de promovare în gradul sau treapta imediat superioară pentru personalul contractual din cadrul instituţiei

Având în vedere prevederile H.G.nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,

PRIMĂRIA ORAŞ BREZOI

organizează examen de promovare în gradul sau treapta imediat superioară pentru
personalul contractual din cadrul instituţiei

Examenul constă într-o probă scrisă şi se organizează la sediul Primăriei oraş Brezoi, în data de 26 iunie 2017, ora 11.00

Bibliografia si detalii suplimentare in fisierul atasat acestui anunt.

Tipărire Email

Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei de referent din cadrul Compartimentului Autoritate Tutelara, Asistenta Sociala si Asistenta Medicala

Primaria Oraşului Brezoi, judetul Valcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Autoritate Tutelară, Asistenţa Sociala si Asistenta Medicala in data de 27.06.2017, ora 10.00 proba scrisă şi in 29.06.2017 oro 12.00 interviul.

Mai mult...

Tipărire Email

Primăria Oraşului Brezoi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a doua funcţii publice de execuţie vacante

Primăria Oraşului Brezoi, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a doua funcţii publice de execuţie vacante: una de inspector, clasa 1, grad profesional superior şi una de consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar, Investitii, Venituri, Taxe, în data de 11.07.2017, ora 10.00, proba scrisă şi în 13.07.2017 ora 12.00, interviul.

Mai mult...

Tipărire Email

Suspendare concurs pentru ocuparea functiilor de consilier si inspector

Primaria Orasului Brezoi anunta ca ANFP, prin adresa nr. 29066/2017 dispune suspendarea oncursului organizat pentru ocuparea functiilor publice de executie de consilier clasa I, grad profesional asistent si inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Buget, Contabilitate, Financiar, Investitii, Venituri, Taxe si propune reluarea procedurii de organizare a concursului in conditiile legii.

 

Tipărire Email