Autentificare

Autentificare

Concurs pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la Spitalul Orasenesc Brezoi

Consiliul de Administraţie al Spitalului Orasenesc Brezoi în conformitate cu prevederile Ordinului 1520/ 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii si potrivit Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la Spitalul Orasenesc Brezoi, aprobat prin Dispozitia primarului Orasului Brezoi nr 11/16.01.2023, organizeaza concurs pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizic.

Concursul se va desfăşura la sediul Spitalului Orasenesc Brezoi, jud.Vâlcea, str. Fabricii, nr.2, în perioada 24.02.2023 - 09.03.2023, în două etape:

  1. etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, etapă eliminatorie, care va avea loc pe data de 24.02.2023;
  2. etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management în data de 07.03.2023.

 

ERATĂ
la anunţul publicat de SPITALUL ORASENESC BREZOI în data de . 23.O1.2023, privind organizarea concursului pentru pentru ocuparea postului de manager persoana fizica.

Se revine în parte la Anunţul publicat în data de 23.01.2023, secţiunea Condiţii de participare, subtitlul Condiţii de înscriere concurs, detaliind conditiile privind absolvirea unei institutii de invatamant superior care confom prevederilor art. 1 pct. 20 din OUG nr. 37 din 31 august 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,art.176 alineat 2 şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi stabilirea unor alte măsuri în domeniul sănătăţii, se precizeaza: „In vederea ocuparii prin concurs a functiei de manager persoana fizica sau reprezentant desemnat persoana juridica,candidatul trebuie sa fie absolvent cu diploma al studiilor universitare de licenta sau de master in: medicina, specializarea medicina, medicina dentara, specializarea medicina dentara, stiinte juridice sau stiinte economice si sa aiba cel putin 5 ani vechime in specialitatea studiilor absolvite„.

Tipărire Email

Atașamente inline:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Documente Atașate:


Descărcați documentul bibliografie_concurs_manager_spital.pdf
.


Descărcați documentul erata.pdf
.