Examen de promovare în grad profesional în data de 21 ianuarie 2020 ora 10.00

Scris de Administrator la și publicat la 20 Dec 2019, 8:00, în categoria: Angajari.

Primăria oraşului Brezoi, în conformitate cu prevederile art. 478, art. 479 coroborate cu prevederile art. 597 alin. (1) lit. h) şi art. 618 alin. (22) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările, organizează examen de promovare în grad profesional, la sediul instituţiei, din str.Lotrului, nr. 2, în data de 21 ianuarie 2020 ora 10.00, proba scrisă şi proba interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.

 

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare, respectiv în perioada 20 decembrie 2019 - 8 ianuarie 2020, inclusiv, în intervalul orar 8.00 - 16.00, la Compartimentul Resurse Umane.

Tipărire

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.