Autentificare

Autentificare

Anunt recrutare functie publica de consilier, clasa I, grad profesional superior - Impozite si taxe

Articole legate de acest anunt:

PRIMĂRIA ORAŞULUI BREZOI

cu sediul în oraşul Brezoi, str.Lotrului, nr.2, judeţul Vâlcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante
de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului impozite şi taxe în cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Brezoi, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

Data, ora şi locul desfăşurării concursului :

  • proba scrisă în data de 29.03.2021, ora 10.00, la sediul instituţiei, din oraşul Brezoi, str.Lotrului, nr.2, jud. Vâlcea;
  • interviul data şi ora vor fi anunţate odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, conform art.56 din H.G.nr.611/2008 pentru aprobarea
    normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

Dosarele de înscriere se depun, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet, la sediul instituţiei, din oraşul
Brezoi,

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.