Autentificare

Autentificare

  • Acasă
  • Primaria
  • Codul etic si de integritate al functionarilor publici si al personalului contractual din cadrul Primariei orasului Brezoi

Codul etic si de integritate al functionarilor publici si al personalului contractual din cadrul Primariei orasului Brezoi

Codul etic si de integritate al functionarilor publici si al personalului contractual din cadrul Primariei orasului Brezoi

Dispozitia Nr. 283 din 26 08 2020

Aprobarea Codului de conduita al functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Primariei Orasului Brezoi

Art.1. Se aproba Codul de conduita al functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Primariei Orasului Brezoi, prevazut in anexa care face parteb integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. Incepand cu data emiterii prezentei dispozitii isi inceteaza aplicabilitatea prevederile Dispozitiei nr.555/04.1 0.2012, privind aprobarea Codului etic si de integritatea al functionarilor publici si al personalului contractual din cadrul Primariei Orasului Brezoi.

Art.3. Cu uut;eree:t la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza consilierul de etica din cadrul Primariei Orasului Brezoi.

Tipărire Email

Atașamente inline:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.