Autentificare

Autentificare

Compartimentul Autoritate Tutelara - Asistenta Sociala

1. Acordare indemnizatie handicap

 • Acte necesare:
  • cerere catre Primar
  • certificat de încadrare în gradul grav de handicap, cu recomandarea de angajare asistent personal, plan de servicii personalizat și plan de recuperare/original
  • buletin / carte de identitate: copie si original
  • certificat de nastere: copie si original pentru copil si adult
  • decizie de pensie: copie și original
  • cupon de pensie pe ultima luna
  • buletin / carte de identitate al mamei pentru copil bolnav
  • accord indemnizatie persoana cu handicap de la comisia DGASPC Valcea
  • extras cont bancar

2. Angajare asistent personal

 • Acte necesare
  • cerere catre Primar
  • buletin /carte de identitate/ copie si original
  • carnet de munca
  • adeverinta medicala/ apt de munca pentru ingrijire persoana cu handicap
  • acte de studii/copie
  • acte de stare civila / certificate casatorie , hotarare de divort
  • cazier judiciar
  • decizie si cupon de pensie/daca este cazul
  • certificate de nastere pentru copilul cu handicap/ copie si original
  • buletin pentru copilul peste 14 ani sau pentru bolnavul adult
  • certificat de incadrare in gradul grav de handicap , cu recomandarea angajarii de asistent personal, plan de servicii personalizat si plan de recuperare
  • acord scris al sustinatorilor legali/in cazul adultului cu handicap
  • decizie si cupon de pensie pentru adultul cu handicap
  • numar dosar si acord de la DGASPC Valcea

3 . Alocatie de sustinere a familiei

Se acordă potrivit Legii nr.277/2010 republicata cu modificarile si completarile ulterioare familiilor care realizează venituri nete lunare pe membru de familie de pana la 530 lei;

 • Acte necesare
  • cerere tip
  • livret familie sau acte care sa ateste componeta familiei/copie si original
  • certificat de casatorie/ hotarare de divort, certificate de deces ( daca este cazul)/ copie si original
  • adeverinta cu salariul net realizat de catre persoanle incadrate in munca/ obtinut in luna anterioara depeunerii cererii si valoare bonurilor de masa , daca este cazul
  • talon plata somaj
  • adeverinta venit Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Valcea sau cupon
  • cupon pensie, de urmas, de handicap, de limita de varsta
  • adeverinta privind terenuri, cladiri, automobile, spatii locative , detinute si veniturile aferente
  • adeverinta de elev/se va mentiona daca elevul fregventeaza cursurile scolare fara intrerupere
  • declaratie solicitant privind protectia datelor conform regulament UE
  • adeverință de venit eliberată de Agenția Nationala de Administrarea Fiscală

4. Stimulent educational

 • Se acordă potrivit Legii nr.248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate
 • Tichetele sociale pentru grădiniță se acordă copiilor din familii defavorizate care participă la activitățile organizate în cadrul unităților din învățământul preșcolar și în cazul cărora există atât riscul de a abandona, cât și de a nu frecventa cursurile preșcolare, din cauza accesului limitat la resursele economice și la educație.
 • Valoarea nominală lunară minimă a stimulentului educațional, acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, este de 50 lei/lună.     
 • Tichetul social pentru grădiniță se acordă copiilor proveniți din familii defavorizate, în condițiile în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii:
  • copilul este înscris într-o unitate de învățământ preșcolar
  • venitul lunar pe membru de familie este de 284 lei

 • Acte necesare
  • Cerere și declarație pe propria răspundere tip anexa nr.1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare;
  • adeverință de la grădiniță
  • livret familie sau acte care sa ateste componeta familiei/copie si original
  • certificat de casatorie/ hotarare de divort, certificate de deces (daca caste cazul/ copie si original
  • adeverinta cu salariul net realizat de catre persoanele incadrate in munca/ obtinut in luna anterioara depunerii cererii si valoarea bonurile de masa
  • talon plata somaj
  • adeverinta venit Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Valcea sau cupon
  • cupon pensie, de urmas, de handicap, de limita de varsta
  • adeverinta privind terenuri, cladiri, automobile, spatii locative , detinute si veniturile aferente
  • adeverinta de elev/se va mentiona daca elevul fregventeaza cursurile scolare fara intrerupere
  • declaratie solicitant privind protectia datelor conform regulamen UE
  • adeverință de venit eliberată de Agenția Nationala de Administrarea Fiscală

5. Ajutor Social

Se acorda potrivit Legii nr.416/2001 privind Venitul minim garantat , modificata si completata , ajutorul social  se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile membrilor acesteia.

 • Acte necesare                   
  • cerere tip
  • livret familie sau acte care sa ateste componeta familiei/copie si original
  • certificat de casatorie/ hotarare de divort, certificate de deces ( daca este cazul)/ copie si original
  • certicat de handicap (daca este cazul)/copie
  • adeverință pentru persoane apte de muncă / certificat pentru atestarea pierderii capacității de muncă
  • adeverinta cu salariul net realizat de catre persoanele incadrate in munca/ obtinut in luna anterioara depunerii cererii si valoarea bonurilor de masa daca este cazul
  • adeverinta venit Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Valcea sau cupon
  • talon plata somaj
  • adeverință de venit eliberată de  Agenția Nationala de Administrarea Fiscală
  • cupon pensie, de urmas, de handicap, de limita de varsta
  • adeverinta privind terenuri, cladiri, spatii locative , detinute si veniturile aferente
  • declaratie solicitant privind protectia datelor conform regulament UE

6. Ajutor de inmormantare

Reglementare: Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile ulterioare, H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social.

 • Acte necesare :
  • Cerere
  • Certificatul de deces (original si xerocopie)

7. Indemnizatia de crestere a copilului

Se acorda in baza OUG NR. 111/2010, privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, modificata si completata.

 • Acte necesare
  • cerere tip a solicitantului și declarația tip a celuilalt părinte
  • buletin / carte de identitate pentru ambii părinți/ copie și original;
  • certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul/ copie și original;
  • certificat de căsătorie/ copie și original;
  • adeverință eliberată de angajator/ copie și original;
  • decizia de suspendare activitate conform Codului Muncii, art. 51, lit. a
  • extras de cont
  • declarație solicitant privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE
  • dosar cu șină 

În situația în care părinții copilului nu sunt căsătoriți, dar copilul a fost recunoscut de tată, este necesară efectuarea unei anchete sociale de către SPAS.

8. Stimulent de insertie

Se acorda in baza OUG NR. 111/2010, privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, modificata si completata.

 • Acte necesare
  • cerere tip a solicitantului și declarația tip a celuilalt părinte
  • buletin / carte de identitate pentru ambii părinți/ copie și original;
  • certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul/ copie și original;
  • certificat de căsătorie/ copie și original;
  • adeverință eliberată de angajator/ copie și original;
  • decizie de reluare / încetare activitate decizia de suspendare activitate conform Codului Muncii
  • extras de cont/ pentru cei care optează pentru plata drepturilor  într-un cont  curent personal sau cont de card.
  • declarație solicitant privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE
  • dosar cu sina

9. Sprijin lunar pentru ingijire copil

Se acorda in baza OUG NR. 111/2010, privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, modificata si completata.

 • Acte necesare
  • cerere tip a solicitantului și declarația tip a celuilalt părinte
  • buletin / carte de identitate pentru ambii părinți/ copie și original;
  • certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul/ copie și original;
  • certificat de căsătorie/ copie și original;
  • certificat de incadrare in grad de handicap copil/adult

10. Alocatia de stat

Se acorda in baza Legii nr. 61/1993, privind alocatia de stat pentru copii, republicata, modificata si completata

 • Acte necesare
  • cerere tip
  • certificat naștere copil/copie si original
  • buletin / carte de identitate părinți /- copie și original;
   - este obligatorie prezentarea actelor de identitate pentru ambii părinți. 
  • certificat de căsătorie,hotarare de divort si incredintare copil,  daca este cazul/ copie si original
  • hotărâre de încredințare pentru copiii aflați în plasament/ copie si original
  • hotărâre judecătorească de adopție,  daca este cazul/ copie si original
  • extras de cont/ pentru cei care optează pentru plata drepturilor  într-un cont  curent personal sau cont de card.
  • declarație solicitant privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE
  • dosar cu sina

11. Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili pertolieri

Reglementare: O.U.G. nr. 70/2011 privind masurile de protective sociala in perioada sezonuuli rece, cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 70/2011.

 • Acte necesare
  • cerere tip
  • livret familie sau acte care sa ateste componeta familiei/copie si original
  • certificat de casatorie/ hotarare de divort, certificate de deces ( daca este cazul)/ copie si original
  • certicat de handicap (daca este cazul)/copie
  • adeverinta cu salariul net realizat de catre persoanele incadrate in munca/ obtinut in luna anterioara depunerii cererii si valoarea bonurilor de masa daca este cazul
  • adeverinta venit Agentia de Plati Valcea
  • talon plata somaj
  • adeverință de venit eliberată de Agenția Nationala de Administrarea Fiscală
  • cupon pensie, de urmas, de handicap, de limita de varsta
  • adeverinta privind terenuri, cladiri, spatii locative , detinute si veniturile aferente
  • declaratie solicitant privind protectia datelor conform regulament UE

12. Ajutor de urgenta

Prin HCL nr. 107/2015 se pot aproba  de către primarul orasului Brezoi/Consiliu local Brezoi ajutoare de urgență familiilor și persoanelor singure care au domiciliul sau reședința în orasul Brezoi, ale căror venituri nete lunare sunt inferioare cheltuielilor necesare depășirii situației pentru care se solicită ajutorul și care se află în una sau mai multe din următoarele situații de vulnerabilitate socio-economică care pot conduce la riscul de excluziune socială.

INSPECTOR,  Tertereanu Gabriela Ioana                                               INSPECTOR, Antone Larisa

 

Tipărire Email