Autentificare

Autentificare

Declaratie prelucrare date cu caracter personal

Prin prezenta declar ca am fost informat ca datele mele cu caracter personal sunt prelucrate in scopul si pentru indeplinirea atributiilor legale ale instutitiei.

Am luat la cunostinta ca informatiile din cererea depusa si din actele anexate la aceasta, vor fi prelucrate de Primaria Brezoi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, si libera circulatie va acestor date.

DATA

SEMNATURA

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.