Autentificare

Autentificare

Dispozitii primar

Dispozitia Nr. 379 Referitoare la delimitarea, numerotarea secţiilor de votare si stabilirea sediilor acestora, organizate la nivelul orasului Brezoi, in vederea alegerii Senatului si a Camerei Deputatilor, din 06 decembrie, 2020

Art.1. In vederea desfasurarii alegerii Senatului si a Camerei Deputatilor din data de 06 decembrie, 2020, la nivelul orasului Brezoi se stabilesc 7 secţii de votare, delimitate, numerotate si cu sediile stabilite  conform anexei, comunicata de catre Autoritatea Electorala Permanenta, care face parte integranta din prezenta dispozitie.

Art.2. Prezenta dispozitie va fi comunicata prin grija Comp. Secretariat Tehnic, astfel:

  • Institutiei Prefectului Judetului Valcea;
  • Comp. Relatii Publice spre afisare la sediul primariei ;
  • Autoritatii Electorale Permanente, Filiala Sud-Vest Oltenia.

Art. 3.Secretarul general al oraşului Brezoi va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii.

Art. 4. Prezenta dispozitie va fi afisata la sediul Primariei Brezoi, pe pagina de internet www.primariabrezoi.ro.

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

DISPOZITIA Nr. 378 Referitoare la stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral in orasul Brezoi, in vederea desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, din anul 2020

DISPOZITIE :

Art.1 Se stabilesc drept locuri de afisaj electoral pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor din anul 2020, urmatoarele puncte dotate cu panouri de afisaj:

Satul Calinesti - incinta Caminului Cultural Calinesti;
Satul Paseoaia - incinta Scolii Pascoaia;
Satul Proieni - incinta Scolii Proieni;
Satul Valea lui Stan - incinta Scolii Valea lui Stan;
Brezoi, zona urbana:

-panourille amplasate in zona Pietii Agroalimentare;
-panourile amplasate in zona Scolii nr.l, Brezoi;
-panourile amplasate in zona Scolii nr.2, Brezoi;
-panourile amplasate in Parcarea din zona Salii de Sport a orasului Brezoi.

Mai mult...

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.