Autentificare

Autentificare

Dispozitii primar

Stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale din anul 2020

DISPOZITIA Nr.279

Art.1 Se stabilesc drept locuri de afisaj electoral pentru alegerile alegerea autoritatilor administratiei publice locale dina anul 2020, urmatoarele puncte dotate cu panouri de afisaj:

 • Satul Calinesti-incinta Caminului Cultural Calinesti;
 • Satul Pascoaia-incinta Scolii Pascoaia;
 • satul Proieni-incinta Scolii Proieni;
 • Satul Valea lui Stan- incinta Scolii Valea lui Stan;
 • Brezoi, zona urbana :
  • panourille amplasate in zona Pietii Agroalimentare;
  • panourile amplasate in zona Scolii nr.1, Brezoi;
  • panourile amplasate in zona Scolii nr.2, Brezoi;
  • panourile amplasate in Parcarea din zona Salii de Sport a orasului Brezoi.

Mai mult...

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Dispozitia 119 Referitoare la: Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoana fizică la Spitalul Orăsenesc Brezoi

DISPOZIŢIE:

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică la Spitalul Orăşenesc Brezoi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art. 2 Consiliul de administraţie al Spitalului Orăşenesc Brezoi va organiza concurs pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică, pe baza Regulamentului aprobat prin Dispoziţia Primarului Oraşului Brezoi.

Art. 3 Prezenta dispoziţie va fi comunicată prin grija Compartimentului de resurse umane al Spitalului Orăşenesc Brezoi, Consiliului de Administraţie al unităţii sanitare şi va fi adusă la cunostinţă publică prin afişare pe site-ul Primăriei Orașului Brezoi.

Brezoi, la data de 12.03.2020

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Dispozitia nr 114 privind desemnarea persoanelor responsabile cu scrierea noului registru agricol 2020-2024, in format letric

DISPOZITIE:

Art. 1 Incepand cu data prezentei, se desemneaza drept persoane responsabile cu scrierea noului registru agricol 2020-2024, in format letric, Domnul consilier, ing. Popescu Gheorghe si Doamna referent Balasel Maria Natalia, ambii salariati in cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Brezoi, cu atributii principale de serviciu, de operare in registrelor agricole, in format letric si in tormat digital.

Mai mult...

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.