Autentificare

Autentificare

Dispozitii primar

Dispozitia 119 Referitoare la: Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoana fizică la Spitalul Orăsenesc Brezoi

DISPOZIŢIE:

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică la Spitalul Orăşenesc Brezoi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art. 2 Consiliul de administraţie al Spitalului Orăşenesc Brezoi va organiza concurs pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică, pe baza Regulamentului aprobat prin Dispoziţia Primarului Oraşului Brezoi.

Art. 3 Prezenta dispoziţie va fi comunicată prin grija Compartimentului de resurse umane al Spitalului Orăşenesc Brezoi, Consiliului de Administraţie al unităţii sanitare şi va fi adusă la cunostinţă publică prin afişare pe site-ul Primăriei Orașului Brezoi.

Brezoi, la data de 12.03.2020

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Dispozitia nr 114 privind desemnarea persoanelor responsabile cu scrierea noului registru agricol 2020-2024, in format letric

DISPOZITIE:

Art. 1 Incepand cu data prezentei, se desemneaza drept persoane responsabile cu scrierea noului registru agricol 2020-2024, in format letric, Domnul consilier, ing. Popescu Gheorghe si Doamna referent Balasel Maria Natalia, ambii salariati in cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Brezoi, cu atributii principale de serviciu, de operare in registrelor agricole, in format letric si in tormat digital.

Mai mult...

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Dispoziția nr. 113 constituirea comisiei orasenesti pentru recensământul general agricol, runda 2020

DISPOZITIE:

Art.1 Se constituie comisia oraseneasca pentru recensământul general agricol runda 2020, în vederea realizării lucrărilor de pregătire, organizare şi efectuare a recensământului general agricol care va avea următoarea componenţă:

Mai mult...

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.

Delimitarea secţiilor de votare, numerotarea și stabilirea sediilor acestora, organizate la nivelul orașului Brezoi, în vederea desfășurării alegerilor pentru Președintele României în anul 2019

DISPOZIŢIA Nr. 313

Referitor la : Delimitarea secţiilor de votare, numerotarea si stabilirea sediilor acestora, organizate la nivelul orasului Brezoi, in vederea desfasurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei in anul 2019

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.