Autentificare

Autentificare

Dispozitii primar

Dispozitia nr.231 privind Masuri privind asigurarea unui climat necesar desfasurarii in bune conditii a Open Air Blues Festival Brezoi-Valcea 2019

Având în vedere referatul nr. 4237/15.07.2019, întocmit de către Secretarul oraşului Brezoi, prin care propune aprobarea unor masuri privind asigurarea unui climat necesar desfasurarii in bune conditii a "Open Air Blues Festival Brezoi Valcea, 2019", care va avea loc in perioada 18-21 iulie, 2019,

 

In conformitate cu prevederile Legii nr.61/1991, pentru sanctionarea faptelor de incalcare a normelor de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.155 coroborat cu disp. art.196, alin.(1 ), lit.b) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ,

Emite următoarea,

DISPOZIŢIE:

Art.l. Se interzice in perioada 18-21 iulie, 2019, de desfasurare a "Open Air Blues Festival Brezoi-Valcea, 2019", care va avea loc in Parcul Orasenesc Brezoi, in conformitate cu prevederile Legii nr.61/1991, pentru sanctionarea faptelor de incalcare a normelor de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, tulburarea linistii si ordinii, de catre orice persoana, prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricarui aparat, obiect sau instrument muzical de intensitate mare, in zona strazii Lotrului, continuarea Parcului Orasenesc Brezoi.

Art.2. Echipajele Inspectoratului de Jandarmerie Judetean Valcea si cele Inspectoratului de Politie Judetean Valcea vor asigura respectarea dispozitiilor prevazute la art.1 din prezenta dispozitie.

Art.3. Prezenta dispozitie va fi comunicata Institutiei Prefectului-Judetul Valcea, Inspectoratului de Jandarmi Judetean Valcea, Inspectoratului Judetean de Politie Valcea si Biroului de Politie al orasului Brezoi si va fi afisata la sediul Primariei orasului Brezoi si postata pe pagina web primariabrezoi.ro.

Attachments:
Download this file (Dispozitia nr.231 .pdf)Dispozitia nr.231[Dispozitia nr.231 privind Masuri privind asigurarea unui climat necesar desfasurarii in bune conditii a Open Air Blues Festival Brezoi-Valcea 2019]

Tipărire Email