Autentificare

Autentificare

Dispozitii primar

Dispozitia nr. 292 privitoare la Stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru alegerea Presedintelui Romaniei, din anul 2019

DISPOZITIE


Art. 1 Se stabilesc drept locuri speciale pentru afisajul electoral, pentru alegerea Presedintelui Romaniei din anul 2019, urmatoarele puncte dotate cu panouri de afisaj:

 • Satul Pascoaia-incinta Scolii Pascoaia;
 • Satul Valea lui Stan- incinta Scolii Valea lui Stan;
 • Brezoi, zona urbana :
  • panourille amplasate in zona Scolii cu clasele I-IV, nr.l, Brezoi
  • panourille amplasate in zona Gradinitei nr.1, Brezoi
  • panourille amplasate in zona Pietei Agroalimentare;
  • panourile amplasate in zona sediului Asociatiei de Proprietari nr.1 Brezoi
  • panourille amplasate in zona Scolii cu clasele I-IV, nr.2, Brezoi;
 • Satul Calinesti-incinta Caminului Cultural Calinesti.

Art.2. (1) Locurile speciale pentru afişaj electoral pot fi folosite numai de candidaţii la funcţia de preşedinte şi de partidele care i-au propus.
(2) Este interzisă utilizarea de către un candidat a locurilor speciale pentru afişaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt candidat.
(3) Afişajul electoral este petmis în alte locuri decât cele stabilite, numai cu acordul scris al proprietarilor sau, după caz, al deţinătorilor şi numai cu luarea măsurilor impuse de legislaţia în vigoare pentru  asigurarea siguranţei cetăţenilor.
( 4) Pe un panou electoral fiecare candidat poate aplica un singur afiş electoral. Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la art.l nu poate depăşi dimensiunile de 500 rnm o latură şi 300 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură.

Art.3. Viceprimrul orasului Brezoi va urmari ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii.

Brezoi la 24.09.2019

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.