Autentificare

Autentificare

Dispozitii primar

Dispoziția nr. 113 constituirea comisiei orasenesti pentru recensământul general agricol, runda 2020

DISPOZITIE:

Art.1 Se constituie comisia oraseneasca pentru recensământul general agricol runda 2020, în vederea realizării lucrărilor de pregătire, organizare şi efectuare a recensământului general agricol care va avea următoarea componenţă:


1. Schell Robert Adrian, primarul orasului Brezoi-Presedinte;
2. Sandu Nicolae, secretarul general al orasului Brezoi-Secretar;
3. Miu Victorita, consilier, (comp.urbanism)-Membru;
4. Balasel Maria Natalia, referent (agent agricol)-Membru;
5. Popescu Gheorghe, consilier, (specialist agricol)-Membru.

Art.2 Atribuţiile comisiei orasenesti pentru recensământul general agricol, runda 2020 sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta dispozitie.

Art.3 Prezenta dispozitie va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei precum şi pe pagina de internet www.primariabrezoi.ro şi comunicată prin grija secretarului;
- Institutiei Prefectului-Judetul Valcea;
- comisiei judeţene pentru recensământul general agricol runda 2020;
- membrilor comisiei;

Tipărire Email

Atașamente:

Acest browser nu suportă vizualizarea documentelor pdf.
Descărcați documentul pentru a-l vizualiza
.